Кози крак

Кози крак (Albatrellus pes-caprae).

Albatrellus pes-caprae (Pers.) Pouzar
семейство Albatrellaceae

синоними Scutiger pes-caprae (Pers.) Bondartsev & Singer, Scutiger oregonensis Murrill

У нас Кози крак, Люспест кози крак.

По света Ziegenfuß-Porling (немски).

Местообитание Расте върху почва в планински гори. У нас най-често с бук (Fagus), но расте и с ела (Abies). Видът се среща сравнително рядко. Плододава през лятото и есента.

Природозащитен статус Застрашен. Повече информация и снимки на вида можете да намерите в електронното издание на Червената книга на България и в сайта за Гъбите от Червената книга на България.

Кози крак (Albatrellus pes-caprae). Шапките са кафяви и люспести.

Кози крак (Albatrellus pes-caprae). Пори.

 

 

 

 

 

 

 

 

Регионите, в които вида е установен.

Последна редакция на pavel от 12 Декември, 2014

Върни до горе

1 comment to Кози крак

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>