Булка гъба

Булка гъба (Amanita caesarea). Ламелите и пънчето са жълти, докато волвата е бяла.

Amanita caesarea (Scop.) Pers.
семейство Amanitaceae (Мухоморкови)

У нас Булка гъба, Булница, Яйченик.

По света Caesar’s mushroom (английски), Oronge (френски), Kaiserling (немски), Императорский гриб (руски), Ovolo (италиански).

Шапка До 20 cm в диаметър, яйцевидна до плоска. Златистожълта до оранжевочервена и лъскава, понякога с едри, парцалести остатъци от общото покривало. Ръбът е много ясно набразден.

Пънче До 12 cm, цилиндрично, жълто, с ципест висящ пръстен, в основата с разкъсано бяло калъфче (волва), остатък от общото покривало.

Ламели Свободни от пънчето, нагъсто разположени, жълти.

Пръстен Широк и висящ, жълт. Горната повърхност е фино набраздена.

Волва Яйцевидна или чашковидна, широка и обикновено отстои от повърхността на пънчето. Бяла.

Месо Белезникаво, жълтеникаво под кожицата на шапката, с приятна миризма и вкус.

Спори Споровият прах е бял до жълтеникав.

Местообитание Расте в широколистни (главно дъбови и кестенови) гори и храсталаци от края на пролетта до есента (VI-X). Предпочита топли припечни места с по-рядка растителност до около 1000 m височина. Гъбата е рядка и е внесена в Червената книга като уязвима (VU – Vulnerable).

Природозащитен статус Уязвим. Повече информация и снимки на вида може да намерите в сайта за Гъбите от Червената книга на България.

Коментар Добра ядлива гъба. (Източници: №1,2,5,6,8,9,10) Отличните вкусови качества на Булката са известни още от римско време. Подходяща е за употреба, както в свежо състояние, така и сушена, маринована и стерилизирана.

Сходни видове Сходен вид е отровната Amanita muscaria (Червена мухоморка), от която се различва по жълтия цвят на пънчето и ламелите. Събирането на неразтворени гъби крие риск да се сбърка и с други опасни видове Amanita.

Текста подготвиха В. Занев и П. Неделев.

Млада Булка гъба (Amanita caesarea). Бялото общо покривало е ципесто и покрива шапката.

Млада Булка гъба (Amanita caesarea).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Булка гъба (Amanita caesarea). Ръбът на шапката има добре изразени бразди.

Булка гъба (Amanita caesarea). Обикновено липсват остатъци от общо покривло върху шапката, но ако присъстват, те са едри, бели и парцалести.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 24 Октомври, 2014

Върни до горе

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>