Обикновен дедалеопсис

Daedaleopsis confragosa. Горната повърхност на плодното тяло е зонирана.

Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröt.
семейство Polyporaceae

синоними Daedalea confragosa (Bolton) Pers., Daedaleopsis rubescens (Alb. & Schwein.) Imazeki, Lenzites confragosa (Bolton) Pat., Trametes confragosa (Bolton) Jørst.

У нас Обикновен дедалеопсис.

По света Blushing bracket (английски), Tramète rougissante (френски), Rötender Blätterwirrling (немски), Дедалеопсис бугристый (руски).

Местообитание Върху живи и мъртви стволове на върби (Salix), брези (Betula) и по-рядко други широколистни дървета. Често в коритата на реки или във влажни зони. Плододава поединично или на групи, като плодните тела са приседнали. Открива се целогодишно.

Коментар Неядлива гъба.

Порите на Daedaleopsis confragosa. Имат разнообразни форми, но често са издължени.

Daedaleopsis confragosa. При нараняване порите почервеняват.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 29 Септември, 2017 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>