Мартовка

Hygrophorus marzuolus.

Hygrophorus marzuolus (Fr.) Bres.
семейство Hygrophoraceae

У нас Мартовка, Мартенска седефена гъба.

По света March mushroom (английски), März-Schneckling (немски), Гигрофор ранний (руски), Marzuolo, Dormiente (италиански).

Шапка Отначало изпъкнала, по-късно плоска до плитко фуниевидна. Пепелявосива, но често неравномерно оцветена, със светли и тъмни участъци. Повърхността е гладка и суха или мазна. Ръбът дълго време стои подвит, после се изправя. Диаметър до 15 cm.

Ламели Бели, по-късно сивкави. Дебели, редки и низбягващи.

Пънче Почти цилиндрично, но често изтъняващо към основата. Белезникаво до сиво, с влакнеста повърхност. Височина до 8 cm. Сравнително дебело (до 3 cm диаметър).

Месо Бяло, дебело и плътно. Без особени миризма и вкус.

Спори Споровият прашец е бял.

Местообитание Планински иглолистни и широколистни гори. Открива се под смърч (Picea), ела (Abies), бук (Fagus), дъб (Quercus) и кестен (Castanea). Плододава поединично или на групи, като плодните тела обичайно се развиват полуподземно. Дори напълно развити често са покрити с дебел слой почва и шума. Сезон – от края на зимата до пролетта (март, април). Видът е разпространен у нас и изглежда има добро присъствие в някои гори, но в други съвсем отсъства. В Европа се среща единствено в южните страни.

Коментар Ядлива гъба. (Източници: №6,9,13,15,18) В страни като Гърция и Италия е популярна. У нас беше почти неизвестна до близкото минало, но интересът към нея нараства.

Сходни видове Hygrophorus marzuolus е лесно разпознаваем вид поради своя навик да се появява веднага щом започнат да се топят снеговете, скрит под горската шума. Сезонът е кратък, но за сметка на това показателен. По същото време в горите други видове гъби почти няма. Важни белези са тъмните цветове на шапката, дебелите и редки низбягващи ламели и дебелото пънче. Трябва да се подхожда с голяма доза мнителност към „Мартовки“ открити извън този период.

Други видове от този род с подобни цветове са Hygrophorus camarophyllus и Hygrophorus atramentosus. H. camarophyllus има тъмносиво-кафява шапка, докато H. atramentosus има сиво-черна, влакнеста и лъскава шапка. И двата вида растат в планински иглолистни гори, но плододават през есента.

Някои вариетети на Сапунената гъба (Tricholoma saponaceum) силно наподобяват H. marzuolus. Това е гъба с изключително разнообразни цветове и окраски. Расте през лятото и есента.

Текста подготви П. Неделев.

Hygrophorus marzuolus.

Hygrophorus marzuolus. Ламелите са редки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hygrophorus marzuolus. Плодните тела обикновено са скрити под горската шума.

Hygrophorus marzuolus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 23 Юни, 2018 г.

Върни до горе

4 коментара Мартовка

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>