Зърнеста пърхутка

Зърнести пърхутки (Lycoperdon perlatum).

Зърнести пърхутки (Lycoperdon perlatum).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lycoperdon perlatum Pers.
семейство Agaricaceae (Печуркови)

синоним Lycoperdon gemmatum Batsch

У нас Зърнеста пърхутка, Горска пърхутка, Бухалковидна пърхутка.

По света Common puffball (английски), Vesse-de-loup perlée (френски), Flaschen-Stäubling (немски), Дождевик шиповатый (руски).

Плодно тяло Формата му е крушовидна, като плодното тяло може да бъде разделено на две части.

Горната част е със сферична или полусферична форма и се състои от обвивка, която обгръща спороносния слой (глеба). Обвивката е покрита с характерна орнаментация, състояща се от конусовидни израстъци и между тях по-дребни зрънца. След време или след изтъркване с пръсти орнаментацията пада и остава мрежовиден рисунък. Спороносният слой първоначално е бял, с мека консистенция и гъбена миризма, но по-късно става жълто-зелен и накрая се превръща в кафеникава прахообразна маса. Зрелите спори могат да бъдат разпръснати през отвор, който се образува в най-върховата част на обвивката.

Долната част представлява краче. Обвивката му също притежава израстъци и зрънца. Вътрешността представлява бяла гъбеста маса, която не образува спори. След узряването на спорите цялото плодно тяло покафенява и изсъхва.

Спори Споровия прашец е с маслиненозелен до тъмнокафяв цвят. Спорите са сферични и фино брадавичести с размери 3.5-4.5 μm.

Местообитание Гъбата се среща във вътрешността и по границите на широколистни и иглолистни гори. Плододава през лятото и есента, често на големи групи.

Коментар Ядлива, докато гъбата е млада и глебата е чисто бяла на цвят. Обвивката се отстранява.(Източници: №1,2,5,7,8,9,10)

Сходни видове Lycoperdon nigrescens е със сравнително по-тъмни и заострени израстъци.

Текста подготви П. Неделев.

Галерия Разгледайте допълнителни снимки в галерията.

Зърнести пърхутки (Lycoperdon perlatum).

Зърнести пърхутки (Lycoperdon perlatum).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 23 Май, 2015

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>