Сърнела

Сърнели (Macrolepiota procera).

Macrolepiota procera (Scop.) Singer
семейство Agaricaceae (Печуркови)

синоним Lepiota procera (Scop.) Gray

У нас Сърнела, Гигантска сърнела, Чадъреста гъба, Конска гъба, Вретенка, Самодивска гъба, Кукумарка, Змийска гъба, Връшник.

По света Parasol mushroom (английски), Coulemelle, Lépiote élevée (френски), Parasol (немски), Гриб-зонтик пестрый (руски).

 

 

Шапка Отначало яйцевидна, после сферична и накрая плоска с изразена централна гърбица. Кожицата е бяла, кремава или бежова, влакнеста и мека, покрита с груби, по-тъмни кафяви люспи, които са разположени в концентрични кръгове и се раздалечават с развитието на плодното тяло. Достига до 30 cm в диаметър.

Ламели Гъсти, широки от 1 до 1.5 cm, бели, свободни от пънчето.

 

Пънче Високо до 30, а понякога и до 40 cm, дебело от 1 до 3.5 cm. Притежава пръстен, разположен в горната част на пънчето. То е тръбовидно кухо като свирка, с жилаво месо; по цялото продължение на пънчето, от основата до пръстена, е нашарено с напречни околовръстни кафяви резки върху по-светла основа, които го правят пъстро като змия. В основата си пънчето е удебелено.

Пръстен Тлъст и мек, двуслоен. Лесно се движи нагоре и надолу.

Месо Бяло, понякога с розов тон; при младата гъба то е меко, а после става твърдо, сухо и жилаво. При разчупване не променя цвета си. Вкусът на месото е на орехови ядки, с приятна миризма.

Спори Споровият прашец е бял.

Местообитание Тази гъба расте в редките и просветлени широколистни или иглолистни гори, а също така по горските полянки, храсталаците и пасища. Появява се през месец май и расте до края на октомври; намира се поединично или на групи.

Коментар Сърнелата е много добра ядлива гъба, но в младо състояние, особено докато шапката не се е разтворила или току-що се е разтворила, защото на старите гъби месото става твърдо и безвкусно. Пънчето не се яде, защото е много жилаво и кухо, с дебела кожа, а месото му е много малко и жилаво. Тази гъба е пригодна и за сушене. Позната е доста добре почти навсякъде в нашата страна.

Сходни видове Поради впечатляващите си размери и характерна окраска сърнелата не представлява трудност за определяне. Съществуват обаче няколко близки вида, които често се събират под убеждението, че са Macrolepiota procera, но всъщност не са.

  1. Macrolepiota mastoidea (Елегантна сърнела). Достига размери малко по-малки от тези на M. procera, и се среща по-рядко. Различава се с окраска, съставена от по-ситни люспички, надигната, силно изразена гърбица на шапката, по-тънко, еднослойно пръстенче и пънче със слабо изразен или липсващ рисунък.
  2. Macrolepiota rhacodes (=Chlorophyllum rhacodes), Macrolepiota rhacodes var. bohemica, видове, познати като Червенееща сърнела. Тези гъби са подобни на M. procera, но имат по-едри люспи върху шапката, пънче изцяло без рисунък, месо, което порозовява или почервенява при нараняване, и силна, ароматна миризма.
  3. Macrolepiota konradii, слабо позната, но с характерни черти. Шапката е покрита с голяма люспа, накъсана под формата на звезда. Пръстенчето е двуслойно като при M. procera, но пък пънчето е със слабо изразен или липсващ рисунък. Размерите й са по-скромни и се среща в гори.
  4. Macrolepiota excoriata (Полска сърнела), с по-скромни размери, расте по пасища. Люспите й са дребни, бледи, докато пънчето й е без окраска и с просто, еднослойно пръстенче.
  5. Lepiota spp. (Сърнелки). Това са гъби, някои от които по окраска на шапката наподобяват M. procera, но пък са с далеч по-малки размери. Примери, които се срещат често, са Lepiota cristata и Lepiota clypeolaria. В този род гъби има силно отровни видове.

Текста подготвиха И. Трайков и П. Неделев.

Галерия Разгледайте допълнителни снимки в галерията.

Сърнела (Macrolepiota procera).

Ламелите на Сърнелата (Macrolepiota procera) са бели и гъсто разположени. Формата на пръстена е много характерна.

 

 

 

 

 

 

 

Млада Сърнела (Macrolepiota procera).

Млада Сърнела (Macrolepiota procera). Изразената шарка на пънчето е характерен белег.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Млада Сърнела (Macrolepiota procera). Люспите върху шапката постепенно ще се раздалечат.

Сърнели (Macrolepiota procera).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сърнела (Macrolepiota procera). Пръстенът е тлъст и двуслоен, както тук се вижда добре.

Стара Сърнела (Macrolepiota procera). Пръстенът е подвижен и понякога пропада.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 15 Май, 2016 г.

Върни до горе

7 коментара Сърнела

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>