Trichaptum abietinum

Trichaptum abietinum. Плодните тела имат бледовиолетов цвят, но често са оцветени допълнително в зелено.

Trichaptum abietinum (Dicks.) Ryvarden
семейство Polyporaceae

У нас Няма име.

Местообитание Върху мъртви иглолистни дървета. Расте на групи от многобройни плодни тела подредени едно над друго. Открива се целогодишно.

 

 

 

 

 

Trichaptum abietinum.

Trichaptum abietinum, пори. Понякога те стърчат като зъби.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 22 Юли, 2015

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>