Лимонка

Лимонки (Tricholoma equestre).

Tricholoma equestre (L.) P Kumm.
семейство Tricholomataceae (Есенни гъби)

синоними Tricholoma auratum (Paulet) Gillet, Tricholoma flavovirens (Pers.) S. Lundell

У нас Лимонка, Бархетна гъба, Жълто-зелена бархетна гъба.

По света Yellow knight, Man-on-horseback (английски), Chevalier (френски), Grünling (немски), Зеленушка (руски).

Шапка Първоначално полусферична, по-късно плоска, с вълнообразни краища, жълта до жълто-зелена, по-тъмна в средата. До 12 cm в диаметър.

Ламели Свободни от пънчето, жълти, гъсти.

Пънче Бледожълто, по-светло от шапката, плътно, леко задебелено в основата, люспесто. До 10 cm високо.

Месо Бяло, под кожицата на шапката жълтеникаво. С приятна миризма на брашно.

Спори Споровият прах е бял.

Местообитание Расте в иглолистни, по-рядко в широколистни гори през есента (VIII-XI). Образува микориза най-често с борове (Pinus), но също и със смърч (Picea abies), ела (Abies alba) и бук (Fagus sylvatica). Предпочита ронлива и песъчлива почва и обикновено расте на групи.

Коментар Въпреки че традиционно се смята за много добра за консумация у нас, някои автори препоръчват да не се яде. Документирани са случаи на отравяния във Франция. Прочетете повече за синдрома на рабдомиолиза.

Сходни видове Трябва да се различи от други видове Tricholoma с жълт цвят. Сходен неядлив вид е Tricholoma sulphureum (Жълта бархетна гъба), която е с по-редки пластинки, жълто месо и силна, неприятна миризма на газ за горене. Също расте в широколистни и иглолистни гори.

Текста подготвиха В. Занев и П. Неделев.

Лимонки (Tricholoma equestre). Ламелите са жълти.

Разрез на Лимонка (Tricholoma equestre). Месото е бяло, освен под кожицата на шапката, където жълтее.

 

 

 

 

 

 

 

 

Лимонка (Tricholoma equestre).

Лимонка (Tricholoma equestre).

 

 

 

 

 

 

 

Лимонки (Tricholoma equestre).

Лимонка (Tricholoma equestre). Остаряло плодно тяло.

 

 

 

 

 

 

 

Едно местообитание на Лимонки (Tricholoma equestre).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 5 Октомври, 2015 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>