Acervus epispartius

Acervus epispartius.

Acervus epispartius (Berk. & Broome) Pfister
семейство Pyronemataceae

У нас Няма име.

Местообитание В широколистни гори на влажни места. Плододава върху почва на групи през есента. В нашата страна е познат от една единствена находка и изглежда е много рядък вид. В Европа има съобщения от южни страни като Испания, Италия и Турция, както и от тропическата секция на зоологическа градина в Цюрих, Швейцария. Видът е намерен и на други континенти: Африка, източна Азия и Северна Америка.

*Показаната находка на М. Славова е от влажна елшова гора в долината на р. Струмешница в югозападна България, септември 2014 г.

Съобщение за откриването на вида в България: M. Slavova & B. Assyov. An addition to the Bulgarian Pezizales (Ascomycota, Fungi). – Program and Abstracts book of Fifth International Conference ‘Ecological Engineering and Environment Protection’ (EEEP’2017), 5-7 June 2017, Plovdiv.

Коментар Гъба с неизвестна ядливост.

Acervus epispartius.

Acervus epispartius.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 18 Април, 2020 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>