Лещовидна пахиелла

Adelphella babingtonii.

Adelphella babingtonii (Sacc.) Pfister, Matočec & I. Kušan
семейство Pezizaceae

синоним Pachyella babingtonii (Sacc.) Boud.

У нас Лещовидна пахиелла.

По света Rosabrauner Dickbecherling (немски).

Местообитание Върху влажна растителна материя, например клони или шишарки, които са частично потопени сред бавнотечащи поточета, мочурища или канавки. Плододава от края на пролетта до есента.

Природозащитен статус Застрашен. Повече информация и снимки на вида можете да намерите в електронното издание на Червената книга на България и в сайта за Гъбите от Червената книга на България.

*Сниманите гъби са определени от Моника Славова след анализ на микроскопичните структури.

Adelphella babingtonii.

Adelphella babingtonii.

 

 

 

 

 

 

 

 

Adelphella babingtonii.

Adelphella babingtonii.

 

 

 

 

 

 

 

 

Adelphella babingtonii. Аскуси и парафизи.

Adelphella babingtonii. Спорите имат по две мастни капчици и дебели стени.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 17 Юни, 2016 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>