Царска печурка

Царски печурки (Agaricus augustus).

Agaricus augustus Fr.
семейство Agaricaceae (Печуркови)

У нас Царска печурка, Кралска печурка, Гигантска печурка.

По света The Prince (английски), Riesenegerling (немски).

Шапка Първоначално полусферична, по-късно разперена до почти плоска, покрита с охрено-кафяви или златисти триъгълни люспици. Ръбът първоначално подвит навътре, по-късно изправен, често насечен при по-старите екземпляри. До 25 cm в диаметър.

Ламели Свободни от пънчето, в началото бели, по-късно розови и накрая тъмно-кафяви.

Пънче Цилиндрично, в долната част слабо задебелено и вкоренено дълбоко в почвата. В горната му част има висящ, ципест пръстен. Характерно е наличието на бели, лесно отстраними израстъци върху пънчето в долната му част. При старите гъби може да отсъстват и тогава пънчето е гладко. Пожълтява при нараняване. До 20 cm на височина.

Пръстен Широк, висящ като рокля. Бял или с жълтеникаво оцветяване. Горната му повърхност е  слабо набраздена. Долната е пухеста, понякога с кафеникави брадавици по ръба.

Месо Плътно, бяло, с характерна миризма на горчиви бадеми. В основата на пънчето е розово.

Спори Споровият прашец е черно-кафяв.

Местообитание Намира се по планините във вътрешността на иглолистни и по-рядко широколистни гори и покрай горски пътеки и пътища, често на групи. Расте от средата на лятото до есента (VII-X).

Коментар Добра ядлива гъба. (Източници: №1,5,7,8,9,10)

Сходни видове

  1. Agaricus moelleri (=A. praeclaresquamosus) е със сиво-кафяви люспи и също пожълтява при нараняване. Има неприятна миризма на мастило или фенол и е отровна.
  2. Agaricus spp. Други видове с люспести шапки като Agaricus silvaticus (Горска печурка), Agaricus langei, Agaricus variegans и Agaricus bohusii (Бохусова печурка) притежават месо, което почервенява или покафенява при разрязване.

Текста подготвиха В. Занев и П. Неделев.

Галерия Разгледайте допълнителни снимки в галерията.

Царска печурка (Agaricus augustus).

Царска печурка (Agaricus augustus). Първоначално ламелите са бели на цвят.

Млада Царска печурка (Agaricus augustus) в смърчова гора.

Млади Царски печурки (Agaricus augustus). Белите израстъци върху пънчето са характерни за вида.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Царска печурка (Agaricus augustus).

Царска печурка (Agaricus augustus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Царска печурка (Agaricus augustus). Наранените участъци пожълтяват.

Царски печурки (Agaricus augustus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 21 Септември, 2019 г.

Върни до горе

1 comment to Царска печурка

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>