Дребнолюспеста печурка

Agaricus benesii.

Agaricus benesii (Pilát) Pilát
семейство Agaricaceae (Печуркови)

синоними Agaricus squamulifer (F.H. Møller) Pilát, Agaricus carolii Pilát

У нас Дребнолюспеста печурка.

По света Agaric blanc sanguinolent (френски), Weißflockiger Blut-Champignon (немски), Шампиньон Бенеша (руски).

Шапка Отначало кълбовидна, после полукълбовидна и накрая плоско-изпъкнала. Бяла, понякога със светлокафеникави до сивкави участъци. Повърхността е суха и люспеста или напукана, често на едри и груби плочки, но друг път почти гладка. Почервенява при нараняване. Ръбът е дълго време подвит, но накрая се изправя. Диаметър до 12 cm.

Ламели Отначало блезорозови, после сиво-кафяви и накрая тъмнокафяви. Почервеняват при нараняване. Гъсти и свободни от пънчето.

Пънче Цилиндрично, бухалковидно или вретеновидно. С ципест пръстен разположен в горната част. Бяло. Повърхността е гладка над пръстена и влакнесто-люспеста под него. Близо до основата често се виждат люспи или брадавици подредени в редици. Почервенява след нараняване. Височина до 10 cm.

Пръстен Двуслоен, широк и увиснал. Отгоре бял и гладък. Отдолу бял с едри люспи по периферията, разположени като зъбно колело.

Месо Бяло, като бързо порозовява и почервенява след излагане на въздух, особено в шапката и горната част на пънчето. Дебело и плътно. Миризмата и вкусът са приятни и неспецифични.

Спори Споровият прашец е черно-кафяв. Спорите са с размери 5-7 х 3.5-5 μm.

Местообитание Пасища, ливади и гори. Плододава поединично или на групи през есента. Вероятно рядък вид.

Природозащитен статус Видът е внесен в Червената книга на Република България с категория „Застрашен“ (EN). Повече информация можете да намерите в електронното издание на Червената книга.

*Показани са екземпляри от находище в планинско пасище в ПП Врачански Балкан (района на х. Пършевица).

Коментар Ядлива гъба (Източници: №9,15), но твърде слабо позната.

Сходни видове Agaricus benesii се разпознава по едрия размер, белия цвят, едрите люспи по шапката и пръстена и изразеното почервеняване на месото и наранените части.

Съществуват светли варианти на Горската печурка (Agaricus sylvaticus), които също почервеняват, но този вид се среща във вътрешността на горите и неговият пръстен не образува толкова изразено зъбно колело.

Agaricus litoralis показва розово-оранжева промяна в цвета на месото, най-вече в основата на пънчето. Основата на пънчето при A. benesii типично остава непроменена.

Текста подготви П. Неделев.

Agaricus benesii.

Agaricus benesii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 13 Октомври, 2020 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>