Дребнолюспеста печурка

Agaricus benesii.

Agaricus benesii (Pilát) Pilát
семейство Agaricaceae (Печуркови)

синоними Agaricus squamulifer (F.H. Møller) Pilát, Agaricus carolii Pilát

У нас Дребнолюспеста печурка.

По света Agaric blanc sanguinolent (френски), Weißflockiger Blut-Champignon (немски), Шампиньон Бенеша (руски).

Шапка Отначало кълбовидна, после полукълбовидна и накрая плоско-изпъкнала. Бяла, понякога със светлокафеникави до сивкави участъци. Повърхността е суха и люспеста или напукана, често на едри и груби плочки, но друг път почти гладка. Почервенява при нараняване. Ръбът е дълго време подвит, но накрая се изправя. Диаметър до 12 cm.

Ламели Отначало блезорозови, после сиво-кафяви и накрая тъмнокафяви. Почервеняват при нараняване. Гъсти и свободни от пънчето.

Пънче Цилиндрично, бухалковидно или вретеновидно. С ципест пръстен разположен в горната част. Бяло. Повърхността е гладка над пръстена и влакнесто-люспеста под него. Близо до основата често се виждат люспи или брадавици подредени в редици. Почервенява след нараняване. Височина до 10 cm.

Пръстен Двуслоен, широк и увиснал. Отгоре бял и гладък. Отдолу бял с едри люспи по периферията, разположени като зъбно колело.

Месо Бяло, като бързо порозовява и почервенява след излагане на въздух, особено в шапката и горната част на пънчето. Дебело и плътно. Миризмата и вкусът са приятни и неспецифични.

Спори Споровият прашец е черно-кафяв. Спорите са с размери 5-7 х 3.5-5 μm. Колекция показана тук: 4.8-6.8 x 3.9-4.8 μm, Q: 1.21-1.47, Qμ=1.32.

Местообитание Пасища, ливади и гори. Плододава поединично или на групи през есента. Рядък вид.

Природозащитен статус Видът е записан в Червения списък на гъбите и Червената книга на Република България с категория „Застрашен“ (EN). Повече информация можете да намерите в електронното издание на Червената книга.

*Показани са екземпляри от находище в планинско пасище в ПП Врачански Балкан (район на х. Пършевица).

Коментар Ядлива гъба (Източници: №9,15), но твърде слабо позната.

Сходни видове Характерни черти на Agaricus benesii са едрият размер и дебелото, твърдо месо, белият цвят, едрите люспи по шапката и пръстена и изразеното почервеняване на месото и наранените части.

Съществуват светли варианти на Горската печурка (Agaricus sylvaticus), които също почервеняват. Този вид обаче се среща във вътрешността на горите и неговият пръстен не образува толкова изразено зъбно колело.

Agaricus litoralis показва розово-оранжева промяна в цвета на месото, най-вече в основата на пънчето. Основата на пънчето при A. benesii типично остава непроменена.

Текста подготви П. Неделев.

Agaricus benesii.

Agaricus benesii. Частичното покривало носи едри и груби брадавици.

 

 

 

 

 

 

 

 

Agaricus benesii.

Agaricus benesii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agaricus benesii. Спори.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 3 Декември, 2022 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>