Agaricus depauperatus

Agaricus depauperatus.

Agaricus depauperatus (F.H. Møller) Pilát
семейство Agaricaceae (Печуркови)

синоним Agaricus deylii Pilát

У нас Няма име.

По света Agaric loqueteux (френски), Ledergelber Champignon (немски), Шампиньон Дейля (руски).

Местообитание Пасища. В литературата се споменава, че може да се открие също във вътрешността на широколистни и иглолистни гори. Плододава поединично или на групи през лятото и есента.

Коментар Вероятно ядлива гъба, но е твърде слабо позната.

Сходни видове Agaricus depauperatus е слабо познат вид печурка от секция Sanguinolenti — печурки с червенеещо месо и отсъствие на пожълтяване. Видът е труден за определяне, тъй като не блести с особени отличителни характеристики. Има среден размер за печурка, светла шапка с или без светлокафеникави люспици, пръстен със слабо изразено зъбно колело от долната страна, цилиндрично или изтъняващо в основата пънче без люспи и вяло почервеняване на месото при вертикален разрез (може да се пропусне лесно). Миризмата е слаба и типично печуркова, без нотки на анасон, мастило или нещо друго. Под микроскоп притежава ламелен ръб с издути хейлоцистидии и сравнително едри спори.

На тази страница е показана една находка, която покрива тези критерии. Спорите са с размери 6.4-9.9 х 4.2-5.3 μm, а хейлоцистидиите имат ширина от 8 до 25 μm.

Печурката на Ланге (Agaricus langei) е вероятно най-близкият вид, тъй като притежава спори и хейлоцистидии със сходни размери. По правило A. langei има по-тъмна, кафява, влакнесто-люспеста шапка и месо с по-силно почервеняване. Може да расте на открити места и в гори.

Горската печурка (Agaricus sylvaticus) има влакнесто-люспеста шапка, люспици по пънчето и разширение в основата. Месото почервенява по-силно. Расте във вътрешността на горите. Спорите са по-малки.

Agaricus impudicus също има влакнесто-люспеста шапка, като люспите са тъмни и събрани в централната част. Месото порозовява слабо. Основата на пънчето често завършва с ризоморфи. Този вид също расте в горите. Има по-малки спори.

Дребнолюспестата печурка (Agaricus benesii) е дебеломесеста печурка с по-изразено почервеняване. Расте на открити места и в горите. Има по-ситни спори.

Отдалече A. depauperatus много прилича на Ливадна печурка (Agaricus arvensis), но липсата на пожълтяване по повърхностите и липсата на анасонова миризма са достатъчни за бързо разграничение.

Текста подготви П. Неделев. Тази страница преди показваше снимки на вида A. langei.

Agaricus depauperatus.

Agaricus depauperatus. Слабо почервеняване на месото.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спори на Agaricus depauperatus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 20 Юли, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>