Agaricus depauperatus

Agaricus depauperatus.

Agaricus depauperatus (F.H. Møller) Pilát
семейство Agaricaceae (Печуркови)

синоним Agaricus deylii Pilát

У нас Няма име.

По света Agaric loqueteux (френски), Ledergelber Champignon (немски), Шампиньон Дейля (руски).

Шапка Отначало кълбовидна, после полукълбовидна и накрая плоска. Покрита със светлокафяви, тъмнокафяви, охренокафяви или сивкавокафяви влакна върху по-светъл фон, но понякога изцяло бяла. Повърхността е суха. Ръбът е изправен и слабо провиснал. Диаметър до 10 cm.

Ламели Отначало розови, скоро червено-кафяви и накрая тъмнокафяви. Гъсти и свободни от пънчето.

Пънче Цилиндрично или вретеновидно. С ципест пръстен разположен в горната част. Бяло или розовеещо, при застаряване – покафеняващо. Повърхността е гладка над пръстена и влакнеста под него. В долната част понякога се образуват ситни люспици. Почервенява след нараняване. Височина до 10 cm.

Пръстен Еднослоен, широк и увиснал. Отгоре бял, по-късно кафяв и гладък. Отдолу кафяв и влакнест, с кафеникави люспи по периферията.

Месо Бяло, като бавно порозовява под повърхността на пънчето в горната му част. Стар екземпляр показан по-долу показва покафеняване на месото в пънчето и жълтеникаво оцветяване около основата. Миризмата и вкусът са приятни и неспецифични. Основата на пънчето при стари екземпляри може да отделя особена химическа миризма.

Спори Споровият прашец е черно-кафяв. Спорите са с размери 7-9.5 х 4-6 μm.

Местообитание Пасища, ливади и покрайнини на гори. В литературата се споменава, че може да се открие също във вътрешността на широколистни и иглолистни гори. Плододава поединично или на групи през есента. Не често срещан вид.

Коментар Твърде слабо позната гъба.

Сходни видове Agaricus depauperatus е труден за определяне вид печурка. На тази страница са показани типични екземпляри, чиито шапки показват характерна кафява влакнеста повърхност, но не винаги тя е оцветена така. Срещат се изцяло бели екземпляри. Принадлежи към група печурки с почервеняващо месо (секция Sanguinolenti), но при A. depauperatus почервеняването е вяло и лесно може да се пропусне.

Горската печурка (Agaricus sylvaticus) има влакнесто-люспеста шапка, често изразени люспици по пънчето и разширение в основата. Месото почервенява по-силно. Расте във вътрешността на горите.

Agaricus langei също има влакнесто-люспеста шапка. Пънчето е цилиндрично и няма изразени люспици. Месото почервенява силно в шапката и пънчето. Среща се в гори и горски покрайнини.

Agaricus impudicus също има влакнесто-люспеста шапка, като люспите са тъмни и събрани в централната част. Месото порозовява по подобен на A. depauperatus начин. Този вид също расте в горите.

Карболовата печурка (Agaricus xanthodermus), Мьолеровата печурка (Agaricus moelleri) и близки видове от същата група (секция Xanthodermatei) се различават по двуслойния пръстен. Освен това при тях не се наблюдава порозовяване на месото.

Текста подготви П. Неделев.

Agaricus depauperatus.

Agaricus depauperatus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agaricus depauperatus.

Agaricus depauperatus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agaricus depauperatus.

Agaricus depauperatus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agaricus depauperatus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 4 Декември, 2019 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>