Agaricus impudicus

Agaricus impudicus.

Agaricus impudicus (Rea) Pilát
семейство Agaricaceae (Печуркови)

синоними Agaricus variegatus (F.H. Møller) Pilát, Agaricus koelerionensis (Bon) Bon

У нас Няма име.

По света Tufted wood mushroom (английски), Agaric impudique (френски), Braunscheckiger Stinkegerling (немски), Шампиньон пестрый (руски).

Шапка Отначало кълбовидна, по-късно изпъкнала и накрая почти плоска. Покрита с кафяви, червеникаво-кафяви или пурпурнокафяви влакнести люспи на бял фон, разположени концентрично. Центърът типично не се разпуква на отделни люспи и е най-тъмен. Повърхността е гладка и суха. Диаметър до 12 cm.

Ламели Отначало бели, по-късно розово-сиви, розово-червени и накрая тъмнокафяви до почти черни. Гъсти и свободни от пънчето. Ръбът в началото е белезникав и е слабо назъбен. При нараняване слабо почервеняват.

Пънче Цилиндрично, понякога с разширена основа до бухалковидно. В някои случаи основата е стесняваща се. С ципест пръстен разположен в горната част. Бяло, но понякога с кафеникави люспи близо до основата. Повърхността е гладка над пръстена и влакнеста под него (често със зигзаговидни ивици) и почервенява след нараняване. Височина до 12 cm. Често се виждат къси бели ризоморфи произлизащи от основата на пънчето.

Пръстен Висящ, еднослоен или двуслоен. Горната повърхност е бяла и гладка или финонабраздена. Долната повърхност е влакнеста близо до пънчето и назъбена като зъбно колело близо до периферията. Тези зъбци често са оцветени кафяво като люспите на шапката.

Месо Бяло, но бавно порозовява под повърхността на пънчето и в горната му част, където се съединява с шапката. Сравнително крехко и чупливо, в основата — меко. Миризмата е слаба и неприятна, подобна на лъжливи трюфели (Scleroderma) или на Гребенеста сърнелка (Lepiota cristata). Вкусът е приятен.

Спори Споровият прашец е черно-кафяв. Спорите са елипсовидни, размери 5-7 х 3.5-4 μm.

Местообитание Широколистни и иглолистни гори и пасища. Плододава на групи през есента.

*Снимките показват екземпляри от находище в гора от елша (Alnus) в долината на р. Струмешница. Плодни тела са наблюдавани през месеците септември, октомври и ноември от 2014 г. до сега. Определението е на Борис Асьов.

Коментар Ядлива, но слабо позната гъба.

Сходни видове Agaricus impudicus се разпознава по окраската на шапката, по формата на пръстена, по цвета и почервеняването на ламелите и по отсъствието на значимо почервеняване в месото. Необичайната за печурка миризма е също добър ориентир.

Горската печурка (Agaricus sylvaticus), Печурката на Ланге (Agaricus langei) и Agaricus depauperatus са други видове печурки с кафяви шапки, но те имат почервеняващо месо.

Текста подготви П. Неделев.

Agaricus impudicus.

Agaricus impudicus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Agaricus impudicus.

Agaricus impudicus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Agaricus impudicus.

Agaricus impudicus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спори на Agaricus impudicus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 20 Юли, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>