Agaricus impudicus

Agaricus impudicus.

Agaricus impudicus (Rea) Pilát
семейство Agaricaceae (Печуркови)

синоними Agaricus variegatus (F.H. Møller) Pilát, Agaricus koelerionensis (Bon) Bon

У нас Няма име.

По света Tufted wood mushroom (английски), Agaric impudique (френски), Braunscheckiger Stinkegerling (немски), Шампиньон пестрый (руски).

Шапка Отначало кълбовидна, по-късно изпъкнала и накрая почти плоска. Покрита с кафяви, червеникаво-кафяви или пурпурнокафяви влакнести люспи на бял фон, разположени концентрично. Центърът типично не се разпуква на отделни люспи и е най-тъмен. Повърхността е гладка и суха. Диаметър до 12 cm.

Ламели Отначало бели, по-късно розово-сиви, розово-червени и накрая тъмнокафяви до почти черни. Гъсти и свободни от пънчето. Ръбът в началото е белезникав и е слабо назъбен. При нараняване почервеняват.

Пънче Цилиндрично, понякога с разширена основа до бухалковидно. В някои случаи основата е стесняваща се. С ципест пръстен разположен в горната част. Бяло, но понякога с кафеникави люспи близо до основата. Повърхността е гладка над пръстена и влакнеста под него (често със зигзаговидни ивици) и почервенява след нараняване. Височина до 12 cm. Често се виждат къси бели ризоморфи произлизащи от основата на пънчето.

Пръстен Висящ, еднослоен или двуслоен. Горната повърхност е бяла и гладка или финонабраздена. Долната повърхност е влакнеста близо до пънчето и назъбена като зъбно колело близо до периферията. Тези зъбци често са оцветени кафяво като люспите на шапката.

Месо Бяло, но бавно порозовява под повърхността на пънчето и в горната му част, където се съединява с шапката. Миризмата е слаба и леко неприятна, подобна на лъжливи трюфели, Scleroderma. Вкусът е приятен.

Спори Споровият прашец е черно-кафяв. Спорите са с размери 5-7 х 3.5-4 μm.

Местообитание Широколистни и иглолистни гори и пасища. Плододава на групи през есента.

*Снимките показват екземпляри намерени в гора от елша (Alnus) в долината на р. Струмешница на 25.9.2014 г. Определението е на Борис Асьов.

Коментар Ядлива гъба.

Сходни видове Agaricus impudicus се разпознава по окраската на шапката, по цвета и почервеняването на ламелите, по формата на пръстена, по отсъствието на значимо почервеняване на бялото месо и по особената миризма.

Горската печурка (Agaricus sylvaticus), Agaricus langei и Agaricus depauperatus са други видове печурки с кафяви шапки, но те имат почервеняващо месо.

Текста подготви П. Неделев.

Agaricus impudicus.

Agaricus impudicus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Agaricus impudicus.

Agaricus impudicus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 5 Октомври, 2019 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>