Печурка на Ланге

Agaricus langei.

Agaricus langei (F.H. Møller) F.H. Møller
семейство Agaricaceae (Печуркови)

синоними Agaricus mediofuscus (F.H. Møller) Pilát, Agaricus fuscofibrillosus (F.H. Møller) Pilát

У нас Печурка на Ланге.

По света Scaly wood mushroom (английски), Agaric rougissant, Agaric de Lange (френски), Großsporiger Blut-Champignon, Großer Waldchampignon (немски), Шампиньон большой лесной (руски).

Шапка Отначало полукълбовидна, по-късно изпъкнала и накрая плоска, понякога със слабо изразена гърбица. Покрита с кафяви влакнести люспи върху по-светъл кафеникав фон. Повърхността е суха и почервенява при нараняване. Ръбът е изправен и слабо провиснал. Диаметър до 12 cm.

Ламели Отначало розови, после розово-червени и накрая тъмнокафяви. Гъсти и свободни от пънчето. Ръбът често е светъл и слабо назъбен.

Пънче Цилиндрично, вретеновидно или слабо бухалковидно. С ципест пръстен разположен в горната част. Бяло. Повърхността е гладка над пръстена и влакнеста или почти гладка под него. Почервенява след нараняване. Височина до 12 cm.

Пръстен Еднослоен или двуслоен (когато е покрит с люспи отдолу). Отгоре бял, по-късно кафяв и гладък. Отдолу кафяв и влакнест, понякога със ситни кафяви люспи по периферията. Изправен или увиснал, а ръбът може да е целокраен или назъбен.

Месо Бяло, но скоро почервенява в областта на шапката и горната част на пънчето, както и в повърхностните зони на пънчето. Степента на почервеняване варира между отделни колекции. Също така, стари и преовлажнени екземпляри имат винено месо в пънчето. Миризмата и вкусът са приятни.

Спори Споровият прашец е черно-кафяв. Спорите са с размери 5.5-9.5 х 3.5-5.5 μm, като средната дължина е около 7 μm. Хейлоцистидиите са крушовидни и издути, с широчина 10-30 μm.

Местообитание Във вътрешността на иглолистни и широколистни гори, както и по ливади и пасища в близост до гори. Плододава поединично или на групи през есента. Вероятно широко разпространен вид, но не често срещан.

Коментар Ядлива гъба. (Източници: №5,7,9,15,18,23)

Сходни видове Agaricus langei принадлежи към група печурки (секция Sanguinolenti), чиито повърхности и месо почервеняват след нараняване. Този вид се характеризира с кафява, влакнесто-люспеста шапка, тънък, кафеникав пръстен и пънче, което в основата не е луковично разширено. За сигурно определяне се препоръчва анализ с микроскоп.

Горската печурка (Agaricus sylvaticus) има пънче с повдигнати люспици в долната част на пънчето и луковично разширение в основата. Спорите са по-ситни (4.5-6.5 х 3-4 μm), а хейлоцистидиите са по-тънки (7-15 μm). Често срещан вид в България, особено в планинските иглолистни гори.

Agaricus depauperatus (синоними Agaricus annae, Agaricus deylii) има по-бледа шапка с или без кафеникави люспи и месо, което само леко почервенява след разрез. Микроскопичните белези са близки с тези на A. langei: спори 6.5-10 x 4-6 μm (средна дължина около 7.5-8 μm) и ширина на хейлоцистидиите 10-30 μm. Този вид е слабо познат и рядко споменаван в европейската литература. Добри снимки на него има в списание Field Mycology (Vol 5(4), Mushrooming Again, автор Ted Brown, 2004 г.) и в публикацията The genus Agaricus L.: Fr. Agaricus depauperatus (F.H. Möller) Pilát. First record in the Basque Country and Spain., P. Arrillaga & J.I. Iturrioz, Munibe Ciencias Naturales No. 54, 2003.

Бохусовата печурка (Agaricus bohusii) се познава лесно, по това че расте на кичури и пънчетата изтъняват в основите.

Agaricus phaeolepidotus и Agaricus freirei имат кафеникави шапки наподобяващи A. langei и A. sylvaticus. Тези видове принадлежат към карболовите печурки от секция Xanthodermatei и не почервеняват.

Някои автори разглеждат A. mediofuscus и A. fuscofibrillosus като отделни видове на базата на малки разлики в окраската на шапката, почервеняването и размерите на спорите. Съдейки по нашите колекции е трудно да се поставят резки граници на белезите, на които се изтъква значение за дискриминиране на тези видове. От една страна окраската варира от изцяло влакнеста до изразено люспеста, а от друга почервеняването е също толкова променливо. Плодни тела образувани от един и същ мицел в последователни години произведоха вяло почервеняване, както и много енергично почервеняване. Всъщност снимки показани преди в нашия сайт неправилно под името A. depauperatus бяха определени така, поради липсата на силно почервеняване. Измерванията върху микроскопични структури от отделни колеции също показват значителни вариации. Luis Alberto Parra Sánchez синонимизира A. mediofuscus и A. fuscofibrillosus с A. langei и тази страница следва неговата концепция.

Текста подготви П. Неделев.

Agaricus langei.

Agaricus langei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agaricus langei.

Agaricus langei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agaricus langei.

Agaricus langei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agaricus langei.

Agaricus langei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agaricus langei.

Agaricus langei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agaricus langei.

Agaricus langei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agaricus langei.

Agaricus langei. Спори.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agaricus langei. Хейлоцистидии.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 20 Юли, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>