Agaricus litoralis

Agaricus litoralis.

Agaricus litoralis (Wakef. & A. Pearson) Pilát
семейство Agaricaceae (Печуркови)

синоними Agaricus spissicaulis F.H. Møller, Agaricus maskae Pilát

У нас Няма име.

По света Agaric littoral, Agaric épais (френски), Steppenegerling (немски).

Шапка Отначало полукълбовидна, по-късно изпъкнала, накрая почти плоска. Бяла, покрита с множество люспи, които варират на цвят от бели, сивкави, охрени до кафеникави. Люспите са разположени нагъсто в центъра и стават по-редки към периферията. Те могат да са ситни и ниски до едри и груби, разкриващи месото отдолу. Повърхността е суха. При нараняване слабо пожълтява и покафенява след престой. Ръбът отначало е подвит и свързан с частичното покривало, накрая е изправен. Диаметър до 15 cm.

Ламели Отначало розови, по-късно розово-кафяви и накрая кафяво-черни. Гъсти и свободни от пънчето.

Пънче Дебело, бъчвовидно, вретеновидно или с разширена основа, рядко цилиндрично. С ципест пръстен разположен в горната част. Бяло. Повърхността е гладка или финонабраздена над пръстена и влакнесто-люспеста под него и почервенява слабо след нараняване. Височина до 10 cm. Често присъстват ризоморфи при внимателно откопаване.

Пръстен Висящ, еднослоен. Горната повърхност е бяла и гладка или финонабраздена. Долната повърхност е бяла, гладка или влакнеста, рядко с влакнесто-брадавичести люспи, които могат да са подредени като зъбно колело.

Месо Бяло, но се оцветява розово-оранжево в пънчето, особено около неговата основа. Дебело и плътно в шапката и в пънчето. Миризмата е слаба и приятна. Вкусът е приятен.

Спори Споровият прашец е черно-кафяв. Спорите са с размери 6-8.5 х 4.5-6 μm.

Местообитание Пасища, ливади, крайбрежни зони и други открити места. Плододава поединично или на групи от пролетта до есента. Видът е разпространен в южните части на Европа, но не е често срещан.

Коментар Ядлива гъба. (Източници: 9,13,15,Funghiitaliani.it).

Сходни видове Agaricus litoralis е слабо познат вид у нас, но се събира от любители гъбари заедно с други ядливи ливадни видове печурки. Белезите, които го отличават са едрият и месест строеж, люспестата шапка, тънкото, но трайно пръстенче (най-често гладко отдолу, без брадавици) и формата на пънчето. Розово-оранжевото оцветяване на месото в пънчето и присъствието на ризоиди в основата са важни белези, които могат да бъдат пропуснати ако гъбата е отрязана с нож.

Текста подготви П. Неделев.

Галерия Разгледайте допълнителни снимки в галерията.

Agaricus litoralis.

Agaricus litoralis.

 

 

 

 

 

 

 

 

Agaricus litoralis.

Agaricus litoralis.

 

 

 

 

 

 

 

 

Agaricus litoralis.

Agaricus litoralis.

 

 

 

 

 

 

 

 

Agaricus litoralis.

Agaricus litoralis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 20 Май, 2019 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>