Agaricus litoralis

Agaricus litoralis.

Agaricus litoralis (Wakef. & A. Pearson) Pilát
семейство Agaricaceae (Печуркови)

синоними Agaricus spissicaulis F.H. Møller, Agaricus maskae Pilát

У нас Няма име.

По света Agaric littoral, Agaric épais (френски), Steppenegerling (немски).

Шапка Отначало полукълбовидна, по-късно изпъкнала, накрая почти плоска. Бяла, покрита с множество люспи, които варират на цвят от бели, сивкави, охрени до кафеникави. Люспите са разположени нагъсто в центъра и стават по-редки към периферията. Те могат да са ситни и ниски до едри и груби, разкриващи месото отдолу. Повърхността е суха. При нараняване слабо пожълтява и покафенява след престой. Ръбът отначало е подвит и свързан с частичното покривало, накрая е изправен. Диаметър до 18 cm.

Ламели Отначало розови, по-късно розово-кафяви и накрая кафяво-черни. Гъсти и свободни от пънчето.

Пънче Дебело, бъчвовидно, вретеновидно или с разширена основа, рядко цилиндрично. С ципест пръстен разположен в горната част. Бяло. Повърхността е гладка или финонабраздена над пръстена и влакнесто-люспеста под него и почервенява слабо след нараняване. Височина до 10 cm. Обикновено е късо и не надминава диаметъра на шапката. Често присъстват ризоморфи при внимателно откопаване.

Пръстен Висящ, еднослоен. Горната повърхност е бяла и гладка или финонабраздена. Долната повърхност е бяла, гладка или влакнеста, рядко с влакнесто-брадавичести люспи, които могат да са подредени като зъбно колело.

Месо Бяло, но се оцветява розово-оранжево в пънчето, особено около неговата основа. Дебело и плътно в шапката и в пънчето. Миризмата е слаба и приятна. Вкусът е приятен.

Спори Споровият прашец е черно-кафяв. Спорите имат размери 6-8.5 х 4.5-6 μm.

Местообитание Пасища, ливади и други открити места, където пашуват животни. Плододава поединично или на групи от пролетта до есента. Видът е разпространен в южните части на Европа. В България е широко разпространен.

Коментар Ядлива гъба. (Източници: 9,13,15,Funghiitaliani.it).

Сходни видове Agaricus litoralis е слабо познат вид у нас, но не е рядък и се събира от любители гъбари заедно с други ядливи видове печурки растящи по ливадите. Отличителни белези са сравнително едрият и месест строеж, люспестата шапка, тънкият и траен пръстен (най-често гладък отдолу, без брадавици) и късото, дебело пънче. Розово-оранжевото оцветяване на месото в основата и присъствието на ризоморфи са важни белези, които могат да бъдат пропуснати ако гъбата е отрязана с нож.

Текста подготви П. Неделев.

Галерия Разгледайте допълнителни снимки в галерията.

Agaricus litoralis.

Agaricus litoralis.

 

 

 

 

 

 

 

 

Agaricus litoralis.

Agaricus litoralis.

 

 

 

 

 

 

 

 

Agaricus litoralis.

Agaricus litoralis.

 

 

 

 

 

 

 

 

Agaricus litoralis.

Agaricus litoralis.

 

 

 

 

 

 

 

 

Agaricus litoralis.

Спори на Agaricus litoralis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 20 Ноември, 2021 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>