Мьолерова печурка

Agaricus moelleri.

Agaricus moelleri Wasser
семейство Agaricaceae (Печуркови)

синоним Agaricus praeclaresquamosus A.E. Freeman

У нас Мьолерова печурка, Печурка на Мьолер.

По света Inky mushroom (английски), Agaric pintade (френски), Perlhuhn-Champignon (немски), Шампиньон Мёллера (руски).

Шапка Отначало яйцевидна, след това полукълбовидна и накрая плоска с широка, ниска гърбица в центъра. Покрита с множество тъмносиви люспици, които с развитието на шапката се раздалечават и стоят на светлосив фон. Центърът е сиво-черен. Повърхността е суха. Ръбът е подвит отначало, след това се изправя. Диаметър до 15 cm.

Ламели Отначало белезникави, след това розово-кафяви и накрая тъмнокафяви до черни. Свободни от пънчето и много гъсти.

Пънче Цилиндрично, със слабо удебеление в основата. Има ципест пръстен в горната част. Бяло, при нараняване пожълтява, особено към основата. Повърхността е гладка. Често се виждат къси бели ризоморфи произлизащи от основата при внимателно изваждане. Височина до 15 cm.

Пръстен Високо разположен, двуслоен, широк и бял, кремав или оцветен кафяв от падащи спори. Долният слой образува колело.

Месо Плътно, в пънчето влакнесто и понякога с тясна кухина. Бяло, но пожълтява при нараняване, най-вече в основата на пънчето. Степента на пожълтяване варира. Има неприятна миризма на мастило.

Спори Споровият прах е черно-кафяв. Спорите са елипсовидни, с размери 5.1-6.7 x 3.0-4.5 μm (по Parra Sanchez).

Местообитание Широколистни гори и паркове. Плододава върху почва на места с гниеща шума. Среща се поединично или на малки групи през есента. Локализиран и не често намиран вид.

*Димитър Велин съобщава вида под дървета в и край с. Влахи, Благоевградска област, през ноември.

*Снимките на Павел Неделев показват вида в Ботев парк в гр. Козлодуй под туя, тополи, липи, конски кестени и други широколистни дървета, 1 ноември 2020 г.

Коментар Отровна гъба.

Сходни видове Близък вид на Мьолеровата печурка (Agaricus moelleri) е Карболовата печурка (Agaricus xanthodermus). Двата вида показват пожълтяване в основата на пънчето и се класифицират в секция Xanthodermatei. A. xanthodermus също понякога има сива, напукваща се шапка и такива екземпляри са трудни за разграничаване от A. moelleri. Трябва да се запомни, че при A. moelleri дребните сиви люспици присъстват отначало при младите шапки, докато при A. xanthodermus сивият цвят и напукването обикновено се развиват по-късно и то неравномерно. Центърът на шапката при A. moelleri е винаги по-тъмен, докато при A. xanthodermus това не е задължително.

Не бива да се бърка с ядливите Горска печурка (Agaricus sylvaticus), Бохусова печурка (Agaricus bohusii) и Царска печурка (Agaricus augustus). Нито един от тези видове не пожълтява в основата на пънчето.

Текста подготви П. Неделев.

Agaricus moelleri.

Agaricus moelleri. Младо плодно тяло с частично покривало.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agaricus moelleri. Шапката е покрита със сиви люспи върху по-светъл фон.

Agaricus moelleri. Месото в основата на пънчето пожълтява след разрязване.

 

 

 

 

 

 

 

 

Agaricus moelleri.

Agaricus moelleri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 4 Декември, 2020 г.

Върни до горе

2 коментара Мьолерова печурка

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>