Пролетна гъба

Пролетна гъба (Agrocybe praecox).

Agrocybe praecox (Pers.) Fayod
семейство Strophariaceae

синоним Agrocybe gibberosa (Fr.) Fayod

У нас Пролетна гъба, Ранна ливадна гъба.

По света Spring agaric (английски), Agrocybe précoce (френски), Früher Ackerling (немски), Полёвка ранняя (руски).

Шапка Отначало изпъкнала, по-късно плоска с централна издатина. Кремава, бежова или бледожълта и обикновено по-светла по периферията. Повърхността е гладка. Диаметър до 8 cm. В сухо време се образуват пукнатини, които разделят кожицата на шапката на неправилно дялове. В пукнатините се вижда бялото месо. Ръбът е гладък или фино назъбен там, където се е отделило частичното покривало.

Ламели Първоначално кремави, но по-късно потъмняватдо кафяво поради узряването на спорите. Гъсти, слабо прираснали към пънчето.

Пънче Цилиндрично, но със малко луковично разширение в основата, от което произлизат кореноподобни мицелни хифи. На цвят кремаво, но по-светло от шапката. В горната си част с пръстен – остатък от частично покривало. Над пръстена често личат бразди. Височина до 12 cm.

Пръстен Нежен и нетраен, висящ. Често оцветен от падащите спори в кафяво. Разположен в горната част на пънчето.

Месо Бяло до кремаво. В областта на пънчето и по неговото протежение с тясна кухина. Има слаба брашняна миризма. Вкусът също е брашнян.

Спори Споровият прашец е кафяв. Спорите са с размери 8-9.5 х 4-5 μm.

Местообитание Расте поединично или на групи в гори, паркове и затревени места при наличие на богата на хумус почва. Среща се често през пролетта и по-рядко през лятото и есента. В превод от латински език “praecox” означава ранна.

Коментар Ядлива, но с ниска стойност. (Източници: №5,7,8,10)

Сходни видове Гъбата се определя сравнително трудно поради прилика с други видове Agrocybe, както и с много други гъби, при които ламелите покафеняват, като например различни видове печурки (Agaricus). Комбинацията от белези е ключова: кремава шапка с тенденция към напукване, дълго пънче с нежно пръстенче (макар и нетрайно), набраздявания и хифи в основата, ламели, които от кремави покафеняват, и характерните миризма и вкус.

Текста подготви П. Неделев.

Пролетна гъба (Agrocybe praecox).

Пролетна гъба (Agrocybe praecox). Частичното покривало се разкъсва при младата гъба. Отдолу ламелите са кремави.

 

 

 

 

 

 

 

Пролетна гъба (Agrocybe praecox). Шапката често показва характерно напукване.

Пролетни гъби (Agrocybe praecox). При по-развитите гъби ламелите покафеняват.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 5 Май, 2014

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>