Пролетна гъба

Пролетна гъба (Agrocybe praecox).

Agrocybe praecox (Pers.) Fayod
семейство Strophariaceae

синоним Agrocybe gibberosa (Fr.) Fayod

У нас Пролетна гъба, Ранна ливадна гъба.

По света Spring agaric (английски), Agrocybe précoce (френски), Früher Ackerling (немски), Полёвка ранняя (руски).

Шапка Отначало изпъкнала, по-късно плоска с централна издатина. Кремава, бежова или бледожълта и обикновено по-светла по периферията. Повърхността е гладка. В сухо време се образуват пукнатини, които разделят кожицата на шапката на неправилни дялове. В пукнатините се вижда бяло месо. Ръбът е гладък или фино назъбен там, където се е отделило частичното покривало. Диаметър до 8 cm.

Ламели Първоначално кремави, но по-късно потъмняват до кафяви поради узряване на спорите. Гъсти, слабо прираснали към пънчето.

Пънче Цилиндрично, но със малко луковично разширение в основата, от което произлизат кореноподобни мицелни шнурове. На цвят кремаво, но по-светло от шапката. В горната си част с пръстен – остатък от частично покривало. Над пръстена често личат бразди. Височина до 12 cm.

Пръстен Нежен и нетраен, висящ. Често оцветен от падащите спори в кафяво. Разположен в горната част на пънчето.

Месо Бяло до кремаво. В областта на пънчето и по неговото протежение с тясна кухина. Има слаба брашняна миризма. Вкусът също е брашнян.

Спори Споровият прашец е кафяв. Спорите са с размери 8-9.5 х 4-5 μm.

Местообитание Расте поединично или на групи в гори, паркове и затревени места при наличие на богата на хумус почва. Среща се често през пролетта и по-рядко през лятото и есента. В превод от латински език “praecox” означава ранен.

Коментар Ядлива гъба. (Източници: №5,7,8,10)

Сходни видове Видът се определя сравнително трудно поради прилика с други видове Agrocybe, както и с много други гъби, при които ламелите покафеняват, като например различни видове печурки (Agaricus). Комбинацията от белези е ключова: кремавата шапка с тенденция към напукване, дългото пънче с нежен пръстен (макар и нетраен) и мицелни шнурове в основата, ламелите, които от кремави покафеняват, характерните миризма и вкус и периодът на поява.

Текста подготви П. Неделев.

Пролетна гъба (Agrocybe praecox).

Пролетни гъби (Agrocybe praecox).

 

 

 

 

 

 

 

 

Пролетна гъба (Agrocybe praecox). Частичното покривало се разкъсва при младата гъба. Отдолу ламелите са кремави.

Пролетна гъба (Agrocybe praecox). При изваждане на основата се виждат мицелни шнурове.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пролетна гъба (Agrocybe praecox). Шапката често показва характерно напукване в сухо време.

Пролетни гъби (Agrocybe praecox). При по-развитите гъби ламелите покафеняват.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пролетни гъби (Agrocybe praecox).

Пролетни гъби (Agrocybe praecox).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 5 Март, 2019 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>