Кози крак

Кози крак (Albatrellus pes-caprae).

Albatrellus pes-caprae (Pers.) Pouzar
семейство Albatrellaceae

синоними Scutiger pes-caprae (Pers.) Bondartsev & Singer, Scutiger oregonensis Murrill

У нас Кози крак, Люспест кози крак.

По света Polypore pied-de-chèvre (френски), Ziegenfuß-Porling (немски), Альбатреллус козлоногий (руски).

Местообитание В планинински гори, най-често с бук (Fagus), но също с кестен (Castanea) и понякога иглолистни дървета. Расте върху почва. Рядък вид с ограничено и неравномерно разпространение в страната. Плододава поединично или на групи през лятото и есента.

Природозащитен статус Видът е записан в Червения списък на гъбите и Червената книга на Република България с категория „Застрашен“ (EN). Повече информация можете да намерите в електронното издание на Червената книга.

Коментар Ядлива гъба. (Източници: №1,9,10,15) Поради рядкостта препоръчваме да не се събира.

Кози крак (Albatrellus pes-caprae). Шапките са кафяви и люспести.

Кози крак (Albatrellus pes-caprae). Пори.

 

 

 

 

 

 

 

Кози крак (Albatrellus pes-caprae).

Кози крак (Albatrellus pes-caprae).

 

 

 

 

 

 

 

 

Кози крак (Albatrellus pes-caprae).

Кози крак (Albatrellus pes-caprae). Пънчето е разположено странично.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кози крак (Albatrellus pes-caprae).

Кози крак (Albatrellus pes-caprae).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кози крак (Albatrellus pes-caprae).

Кози крак (Albatrellus pes-caprae).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 3 Декември, 2022 г.

Върни до горе

1 comment to Кози крак

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>