Albatrellus subrubescens

Albatrellus subrubescens. Винената реакция е с калиева основа.

Albatrellus subrubescens (Murrill) Pouzar
семейство Albatrellaceae

синоним Scutiger subrubescens Murrill

У нас Няма име.

По света Rötender Schafporling (немски), Альбатреллус краснеющий (руски).

Местообитание Планински иглолистни гори. Образува микориза с бял бор (Pinus sylvestris), но вероятно и с други иглолистни дървета. В други европейски страни е съобщен от средиземноморски борови гори. Плододава поединично или на групи в края на лятото и през есента.

Коментар Слабо проучена гъба, да се избягва. В някои книги е отбелязана като ядлива, но в други има сведения, че може да причини стомашно-чревно отравяне. (Източници:9, I Funghi Tossici e Velenosi, P. Angeli, E. Lazzarini & R. Para, Hoepli, 2009, Funghiitaliani.it)

*Сниманите екземпляри бяха изложени по време на гъбарска среща в Пампорово (8-10 септември, 2017 г.).

Последна редакция на pavel от 15 Април, 2018 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>