Бекерова сурогризка

Amanita beckeri.

Amanita beckeri Huijsman
семейство Amanitaceae (Мухоморки)

У нас Бекерова сурогризка.

По света Amanite de Becker, Amanite noisette (френски), Hellflockiger Streifling (немски).

Шапка Отначало яйцевидна, скоро плоска с или без ниска гърбица. Бежова до кафеникава, понякога с по-тъмен център и слабо изразена зонираност. Повърхността е гладка и влажна, покрита обичайно с остатъци от общо покривало, които са брадавичесто-парцалести, дребни и кафеникави до ръждивокафяви. Ръбът е изправен и подчертано набразден, като браздите са сравнително дълги. Диаметър до 8 cm.

Ламели Бели, умерено гъсти и свободни (и отдалечени) от пънчето. Ръбовете са светлокафяви и финоназъбени.

Пънче Цилиндрично или слабо разширяващо се към основата, където е обхванато от остатъка от общо покривало (волва), без пръстен. Бежово, покрито с релефни кафяви ивици със зигзаговиден ход, уголемяващи се надолу. В близост до волвата зигзаговидната шарка изчезва. На мястото понякога се среща кафява пръстеновидна структура образувана от сливането на последните ивици. Надолу пънчето е гладко. Височина до 10 cm.

Волва Остатък от общото покривало под формата на кълбовидно задебеление в основата на пънчето със слабо изразен праг спрямо него. Белезникава, но на места с кафеникави оттенъци. Понякога се срещат прилепени кафяви парцалчета подобни на тези върху шапката.

Месо Бяло, тънко. Без особени миризма и вкус.

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са кълбовидни с диаметър 9-11 μm.

Местообитание Широколистни гори, като образува микориза с дъб (Quercus), бук (Fagus) и вероятно други дървета. Предпочита местности с варовита почва. Плододава на групи през лятото. Рядък вид.

Сниманите екземпляри са от находка в буково-габърова гора в ПП Врачански Балкан. Тази находка е описана в следната публикация: Amanita beckeri (Amanitaceae, Agaricales), a rare and little-known species of section Vaginatae — the first record in Bulgaria, B. Assyov, F. Bozok, M. Yarar, H. Taşkın, Новости систематики низших растений 56(2), 2022.

Коментар Неизвестна ядливост.

Сходни видове Amanita beckeri е един малко известен вид сурогризка. Разпознава се лесно по кафявите остатъци от покривало по шапката, липсата на пръстен, зигзаговидната шарка по пънчето и волвата с необикновена форма (кълбовидна, не като торбичка).

Сесилиевата сурогризка (Amanita ceciliae) има волва и пънче с подобен изглед. При този вид остатъците от покривало не са кафеникави, а сиви до сиво-черни. Плодните тела са по-едри.

Текста подготви П. Неделев.

Amanita beckeri има дребни, кафеникави остатъци от общо покривало.

Amanita beckeri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amanita beckeri.

Amanita beckeri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 5 Януари, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>