Amanita ochraceomaculata

Amanita ochraceomaculata.

Amanita ochraceomaculata Neville, Poumarat & Fraiture
семейство Amanitaceae (Мухоморки)

У нас Няма име.

По света Amanite maculée d’ocre (френски).

Шапка Отначало конусовидна или звънчевидна, по-късно изпъкнала до плоска, с гърбица в центъра. Сива, сиво-кафеникава или бежова. Повърхността е суха, гладка и лъскава, понякога с остатъци от общо покривало, които са брадавичести и оцветени охрено-кафяви. Ръбът е набразден. Диаметър до 6 cm.

Ламели Бели, умерено гъсти и свободни (и отдалечени) от пънчето. Ръбовете са бели или светлосиви и финоназъбени.

Пънче Цилиндрично, в основата с волва, без пръстен. Бяло, понякога сивкаво в долната част, гладко или почти гладко. Височина до 10 cm.

Волва Бяла, тънка и нежна мембрана с форма на калъф в основата на пънчето. Покрита с бледоохрени или охрено-кафеникави петна или брадавици.

Месо Бяло, тънко. Без особени миризма и вкус.

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са кълбовидни и с диаметър 9.5-13 μm (по Neville & Poumarat).

Местообитание Планински иглолистни гори със смърч (Picea abies). Плододава поединично или на групи. Сезон – лято. Вероятно често срещан вид, но са необходими повече наблюдения.

Коментар Неизвестна ядливост.

Сходни видове Amanita ochraceomaculata е вид сурогризка познат на науката отскоро (2000 г.). Има малки до средноголеми плодни тела и се открива в смърчовите гори. Важен белег е наличието на оцветени охрени или кафеникави петна или брадавици върху общото покривало. Този белег помага да се разграничи от други видове с подобни сиви шапки, като обикновената Сурогризка (Amanita vaginata), при които общото покривало е изцяло бяло.

Този и много други видове сурогризки са слабо проучени не само в България, но и в Европа. Ние се надяваме, че тази страница ще послужи повече гъбари да се запознаят с изследването и различаването на гъбите в тази трудна група.

Текста подготви П. Неделев.

Amanita ochraceomaculata. Развитата шапка има гърбица.

Amanita ochraceomaculata. Волвата е покрита с малки, охрени петна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amanita ochraceomaculata.

Amanita ochraceomaculata. Понякога остават охрени остатъци от общо покривало по шапката.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amanita ochraceomaculata. Ламелите са бели.

Amanita ochraceomaculata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amanita ochraceomaculata.

Amanita ochraceomaculata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 10 Юни, 2021 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>