Amanita ochraceomaculata

Amanita ochraceomaculata.

Amanita ochraceomaculata Neville, Poumarat & Fraiture
семейство Amanitaceae (Мухоморки)

У нас Няма име.

По света Amanite maculée d’ocre (френски).

Шапка Отначало конусовидна или звънчевидна, по-късно изпъкнала до плоска, с гърбица в центъра. Сива, сиво-кафеникава или бежова. Повърхността е суха, гладка и лъскава, понякога с остатъци от общо покривало, които са брадавичести и оцветени охрено-кафяви. Ръбът е набразден. Диаметър до 6 cm.

Ламели Бели, умерено гъсти и свободни (и отдалечени) от пънчето. Ръбовете са бели или светлосиви и финоназъбени.

Пънче Цилиндрично, в основата с волва, без пръстен. Бяло, понякога сивкаво в долната част, гладко или почти гладко. Височина до 10 cm.

Волва Бяла, тънка и нежна мембрана с форма на калъф в основата на пънчето. Покрита с бледоохрени или охрено-кафеникави петна или брадавици.

Месо Бяло, тънко. Без особени миризма и вкус.

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са кълбовидни и с диаметър 9.5-13 μm (по Neville & Poumarat).

Местообитание Планински иглолистни гори със смърч (Picea abies). Плододава поединично или на групи. Сезон – лято. Вероятно често срещан вид, но са необходими повече наблюдения.

Коментар Неизвестна ядливост.

Сходни видове Amanita ochraceomaculata е вид сурогризка познат на науката отскоро (2000 г.). Има малки до средноголеми плодни тела и се открива в смърчовите гори. Важен белег е наличието на оцветени охрени или кафеникави петна или брадавици върху общото покривало. Този белег помага да се разграничи от други видове с подобни сиви шапки, като обикновената Сурогризка (Amanita vaginata), при които общото покривало е изцяло бяло.

Този и много други видове сурогризки са слабо проучени не само в България, но и в Европа. Ние се надяваме, че тази страница ще послужи повече гъбари да се запознаят с изследването и различаването на гъбите в тази трудна група.

Текста подготви П. Неделев.

Amanita ochraceomaculata. Шапките имат гърбици. Понякога остават охрени остатъци от общо покривало по шапката.

Amanita ochraceomaculata. Ламелите са бели.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amanita ochraceomaculata. Пънчето е бяло до сивкаво и почти гладко.

Amanita ochraceomaculata. Волвите са покрити с малки, охрени петна и брадавици.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amanita ochraceomaculata.

Amanita ochraceomaculata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 21 Април, 2020 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>