Amanita proxima

Amanita proxima. Шапката е лъскава и без остатъци от общо покривало.

Amanita proxima Dumée
семейство Amanitaceae (Мухоморкови)

синоним Amanita ovoidea var. proxima (Dumée) Bon & Courtec.

У нас Няма име.

По света Amanite à volve rousse (френски).

*Видът беше намерен за първи път в България от Николай Апостолов през октомври 2013. Следва неговото описание на находката.

Шапка Бяла до белезникава, диаметър 8 cm, ненабраздена по ръба, леко гланцирана.

Ламели Белезникави, гъсти, несвързани с пънчето.

Пънче Високо 11 cm, вкореняващо в основата, леко закривено в долната си част, удебелението – 3.5 cm, най-тясно по средата на височината си – 1 cm, плътно с нежен закрепен пръстен в горната част и копринени люспи под него.

Волва Жълто-кафява до оранжева отвън, с едри, редки и заострени люспи, кожеста; отвътре – бяла; достига 2/3 от височината на пънчето.

Месо Бяло, с траен мирис на ряпа.

Спори Споров отпечатък кремав.

Местообитание Редколесие на космат дъб (Quercus pubescens). Излужена почва. Сакар, село Щит, община Свиленград.

*Amanita proxima се среща в страните на брега на Средиземно море в гори от дъбове (Quercus ilex, Quercus coccifera, Quercus pubescens), алепски бор (Pinus halepensis), мастиково дърво (Pistacia lentiscus) и кипариси (Cupressus). Плододава през есента и началото на зимата.

Сходни видове По същото време на годината и обикновено в същите гори Amanita proxima се намира успоредно с Яйцевидната мухоморка (Amanita ovoidea). A. ovoidea има волва с бял до кремав цвят, висящи от ръба на шапката остатъци от общо покривало и слабо изразен, нетраен пръстен.

Коментар на manatarka.org Силно отровна. (Източници: №6,9,10,15, „Acute renal insufficiency caused by Amanita proxima poisoning: experience of the Poison Center of Marseille“ de Haro L, Jouglard J, Arditti J, David JM) Прочетете повече за Синдрома на забавено увреждане на бъбреците.

Галерия Разгледайте допълнителни снимки в галерията.

Amanita proxima.

Amanita proxima. В горната част на пънчето е разположен нежен, но траен пръстен.

 

 

 

 

 

 

 

 

Amanita proxima. Ръбът на шапката е ненабразден и без остатъци от частично покривало. Ламелите са белезникави.

Amanita proxima. Волвата е кожеста и с жълто-кафяв или оранжев цвят.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amanita proxima. Под пръстена се разполагат копринени люспи.

Amanita proxima. Младо плодно тяло.

Amanita proxima и местообитание.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amanita proxima.

Amanita ovoidea (Яйцевидна мухоморка) отляво, Amanita proxima отдясно. Гъбите са снимани на гъбно изложение в Костур, Гърция.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регионите, в които вида е установен.

Последна редакция на pavel от 10 Май, 2014

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>