Amanita spadicea

Amanita spadicea.

Amanita spadicea Pers.
семейство Amanitaceae (Мухоморкови)

У нас Няма име.

По света Amanite brun de datte (френски).

Шапка Отначало конусовидна или звънчевидна, по-късно плоска с централна гърбица. Кафява, почти равномерно оцветена или по-тъмна в центъра. Повърхността е гладка и суха. Без остатъци от общо покривало. Ръбът е ясно набразден. Диаметър до 10 cm.

Ламели Бели, с по-тъмен ръб. Нагъсто разположени и свободни от пънчето.

Пънче Цилиндрично или слабо разширяващо се към основата, където е обхванато от остатъка от общото покривало (волва), без пръстен. Покрито с шарка от зигзаговидни кафеникави ивици, между които понякога се вижда бяло месо. Височина до 20 cm.

Волва Бяла, кожеста мембрана, с форма на издължена торбичка или калъф, обгръщаща основата на пънчето. Вътрешността ѝ е светлобежова.

Месо Бяло, в пънчето с кухина. Не притежава особени миризма и вкус.

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са кълбовидни, с диаметър 11-12 μm.

Местообитание Планински гори, с иглолистни дървета и бук (Fagus). Плододава поединично или на малки групи. Рядък вид. Сезон – лято и есен.

  • м. Чарджик, западни Родопи, гора от ела и смърч. 8 август 2014 г. (Съобщено от Павел Неделев).
  • Юндола, на поляна с мъх и треви сред смърчова гора. 9 август 2015 г. (Съобщено от Александър Грозданов).
  • Витоша, букова гора над х. Планинец. 6 август 2016 г. (Съобщено от Павел Неделев).
  • м. Златни мостове, Витоша, смърчова гора. 22 септември 2016 г. (Съобщено от Павел Неделев).

Коментар Гъба с неизвестна ядливост.

Сходни видове Amanita spadicea е един слабо познат вид в групата на сурогризките (секция Vaginatae). Важни белези са едрият размер, кафявата шапка с гърбица, дългото пънче със зигзаговидни кафяви ивици, издължената бяла волва и местообитанието. Тази комбинация от белези прави вида сравнително лесно разпознаваем.

Групата на сурогризките е богата на видове, много от които са недобре проучени и са в процес на таксономично изясняване. Тези видове имат нужда от повече наблюдения в България. Ние се надяваме, че тази страница ще помогне този вид да влезе в полезрението на повече гъбари.

Източници за информацията представена на тази страница са:

Funghi d’Italia, Fabrizio Boccardo, Mido Traverso, Alfredo Vizzini, Mirca Zotti, 2008, Zanichelli

Indice Schede Generale (AMINT) Енциклопедия за гъби в Италия на микологичната асоциация AMINT.

Текста подготви П. Неделев.

Amanita spadicea.

Amanita spadicea. Пънчето има шарка от зигзаговидни кафеникави ивици.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amanita spadicea.

Amanita spadicea. Ламелите имат тъмен ръб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amanita spadicea е висока и едра гъба.

Amanita spadicea. Волвата е кожеста торбичка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amanita spadicea. Младо плодно тяло.

Amanita spadicea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amanita spadicea.

Amanita spadicea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amanita spadicea.

Amanita spadicea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 5 Януари, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>