Сурогризка

Сурогризки (Amanita vaginata).

Amanita vaginata (Bull.) Lam.
семейство Amanitaceae (Мухоморкови)

У нас Сурогризка, Сива мухоморка, Бяла сурогризка.

По света Grisette (английски), Amanite vaginée (френски), Grauer Scheidenstreifling (немски), Поплавок серый (руски).

Плодно тяло При най-младите екземпляри с форма на яйце, обвито от бяло общо покривало.

Шапка Първоначално звънчевидна, по-късно плоска, до леко вдлъбната, с гърбица в центъра. Сива, сиво-кафява, бледосива или почти бяла. Повърхността, най-често гола, е гладка, суха или влажна. Само в редки случаи може да е покрита с едри, бели, парцалести остатъци от общо покривало. Ръбът е набразден. Диаметър до 10 cm. При вариетет Amanita vaginata var. alba шапката е чисто бяла, докато останалите белези са същите.

Ламели Бели, нагъсто разположени и свободни от пънчето.

Пънче Цилиндрично или слабо разширяващо се към основата, където е обхванато от остатъка от общото покривало (волва), без пръстен. Бяло или белезникаво. Гладко или покрито с фин рисунък. Височина до 18 cm.

Волва Бяла мембрана, с форма на издължена торбичка или калъф, обгръщаща основата на пънчето.

Месо Бяло или белезникаво. Тънко и много крехко, без специфични миризма и вкус. Не променя цвета си.

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са кълбовидни с размер 9-12 μm.

Местообитание Широколистни и иглолистни гори, в низини и планини. Широко разпространена и често срещана гъба. Плододава поединично или на групи, като се среща от края на пролетта до есента (V-XI).

Коментар Ядлива само след продължителна термична обработка. Според някои автори не се препоръчва да се събира, поради възможността за объркване с опасни видове Amanita от неопитни гъбари. (Източници: №1,5,6,7,8,9,10)

Сходни видове Сурогризката, Amanita vaginata, е много широко разпространен и често срещан вид. Разпознава се по сивата шапка с гърбица в центъра, белите ламели, бялото пънче с гладка или почти гладка повърхност и отсъствието на пръстен. Волвата е бяла мембрана, без брадавици или допълнителни цветове, и като чорапче или торбичка обвива долната част на пънчето.

Amanita vaginata принадлежи към голяма и сложна група от видове в род Amanita, наричана секция Vaginatae или понякога като отделен род Amanitopsis. Общото при всички тези видове е отсъствието на истински пръстен, за разлика от пръстените при други видове Amanita. Някои видове подобни на Amanita vaginata от тази секция, с които може да се сбърка, са следните:

  1. Amanita mairei;
  2. Amanita argentea;
  3. Amanita huijsmanii;
  4. Amanita supravolvata;
  5. Amanita alseides;
  6. Amanita submembranacea;
  7. Amanita umbrinolutea;
  8. Amanita nivalis;
  9. Amanita lividopallescens;
  10. Amanita ochraceomaculata.

Списъкът не е изчерпателен. Някои от видовете в тази секция са описани съвсем скоро. Все още има предположения за съществуване на още неописани до момента видове.

Трябва да се споменат и някои силно отровни видове, с които Сурогризката може да се сбърка. Зелената мухоморка (Amanita phalloides) и Бялата мухоморка (Amanita verna) имат шапки с ненабразден ръб и пънчета с пръстени.

Текста подготвиха В. Занев и П. Неделев.

Сурогризка (Amanita vaginata). Ръбът е набразден.

Сурогризки (Amanita vaginata). Пънчетата са гладки или покрити с фин рисунък.

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурогризки (Amanita vaginata).

Сурогризка (Amanita vaginata).

 

 

 

 

 

 

 

Сурогризка (Amanita vaginata). Гърбицата характерна за този вид.

Сурогризки (Amanita vaginata). Оцветяването на шапките варира.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурогризка (Amanita vaginata).

Сурогризка (Amanita vaginata).

Бяла сурогризка (Amanita vaginata var. alba).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 21 Август, 2021 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>