Amaurochaete atra

Amaurochaete atra.

Amaurochaete atra (Alb. & Schwein.) Rostaf.
семейство Stemonitidaceae

У нас Няма име.

Amaurochaete atra е вид миксомицет. Неговият плазмодий образува еталий, който в началото представлява белезникава безформена маса със зърниста повърхност, която постепенно се оцветява в розово, розово-червено, кафяво и накрая черно. Зрелите еталии съдържат черна прахообразна маса от спори, която постепенно се разпада.

Местообитание Расте върху пънове и трупи на скоро отсечени или повалени борове (Pinus). Плододава поединично или на малки групи от края на пролетта до есента.

Сходни видове Amaurochaete atra и Amaurochaete tubulina на практика могат да се различат единствено под микроскоп по начина на сплитане на нишките на капилициума. Трети вид, Amaurochaete comata, плододава върху дървесина на ела и смърч.

Текста подготви П. Неделев.

Amaurochaete atra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 30 Декември, 2017 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>