Крушовидна пърхутка

Крушовидни пърхутки (Apioperdon pyriforme).

Apioperdon pyriforme (Schaeff.) Vizzini
семейство Agaricaceae (Печуркови)

синоними Lycoperdon pyriforme Schaeff., Morganella pyriformis (Schaeff.) Kreisel & D. Krüger

У нас Крушовидна пърхутка.

По света Stump puffball, Pear-shaped puffball (английски), Vesse de loup en forme de poire (френски), Birnen-Stäubling (немски), Дождевик грушевидный (руски).

Спори Споровият прашец е жълтеникавокафяв до маслиненокафяв. Спорите са кълбовидни, с диаметър 3.7-4.5 μm, видимо почти гладки.

Местообитание В гори върху гнила дървесина или почва. Плодните тела обикновено растат нагъсто и могат да образуват големи групи. Плододава през лятото и есента. Не е често срещан вид.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Apioperdon pyriforme е вид пърхутка с крушовидно, бяло до кафеникаво плодно тяло с външна обвивка състояща се от сравнително трайни зрънца и кръгъл отвор при достигане на зрялост. Определя се лесно по навика да расте струпан на гъсти групи от плодни тела върху мъртви дървета. Други пърхутки растат по земята, макар че някои, като например Зърнестата пърхутка (Lycoperdon perlatum), по изключение също могат да се намерят върху силно изгнила дървесина.

Не бива да се бърка с други горски пърхутки, като Bryoperdon acuminatum и Lycoperdon rupicola, с подобен външен вид, но живеещи в асоциация с мъхове и плододаващи най-често самостоятелно.

През 2017 г. Vizzini & Ercole преместиха вида Lycoperdon pyriforme в монотипния род Apioperdon, позовавайки се на филогенетични данни и морфологични белези. (Източник: Detecting the phylogenetic position of Bovista acuminata (Agaricales, Basidiomycota) by an ITS-LSU combined analysis: the new genus Bryoperdon and revisitation of Lycoperdon subgen. Apioperdon, A. Vizzini & E. Ercole, Phytotaxa 299 (1), 2017)

Крушовидни пърхутки (Apioperdon pyriforme).

Крушовидни пърхутки (Apioperdon pyriforme).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зрели, презимували Крушовидни пърхутки (Apioperdon pyriforme).

Срез на Крушовидна пърхутка (Apioperdon pyriforme).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крушовидни пърхутки (Apioperdon pyriforme).

Спори на Крушовидна пърхутка (Apioperdon pyriforme).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 20 Август, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>