Крушовидна пърхутка

Крушовидни пърхутки (Apioperdon pyriforme).

Apioperdon pyriforme (Schaeff.) Vizzini
семейство Agaricaceae (Печуркови)

синоними Lycoperdon pyriforme Schaeff., Morganella pyriformis (Schaeff.) Kreisel & D. Krüger

У нас Крушовидна пърхутка.

По света Stump puffball, Pear-shaped puffball (английски), Vesse de loup en forme de poire (френски), Birnen-Stäubling (немски), Дождевик грушевидный (руски).

Спори Споровият прашец е жълтеникавокафяв до маслиненокафяв. Спорите са кълбовидни, с диаметър 3.7-4.5 μm, видимо почти гладки.

Местообитание В широколистни и иглолистни гори. Типично расте върху мъртва дървесина: пънове, трупи, корени, стърготини или огнища. Също се намира върху почва на места с разпиляна растителна материя, например сечища и горски пътища. Плодните тела обикновено растат нагъсто и могат да образуват големи групи. Плододава през лятото и най-вече през есента. Не е рядък вид.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Apioperdon pyriforme е вид пърхутка с крушовидно, бяло до кафеникаво плодно тяло с външна обвивка състояща се от сравнително трайни зрънца и кръгъл отвор при достигане на зрялост. Една особеност на вида е образуването на колумела от вертикални хифи в центъра на глебата, видима при вертикален разрез. Струпването на гъсти групи от плодни тела върху мъртва дървесина е друга важна особеност. Други пърхутки растат по земята, макар че някои, като например Зърнестата пърхутка (Lycoperdon perlatum), по изключение също могат да се намерят върху силно изгнила дървесина.

Не бива да се бърка с други горски пърхутки, като Bryoperdon acuminatum и Lycoperdon rupicola, с подобен външен вид, но живеещи в асоциация с мъхове и плододаващи най-често самостоятелно.

През 2017 г. Vizzini & Ercole преместиха вида Lycoperdon pyriforme в монотипния род Apioperdon, позовавайки се на филогенетични данни и морфологични белези. (Източник: Detecting the phylogenetic position of Bovista acuminata (Agaricales, Basidiomycota) by an ITS-LSU combined analysis: the new genus Bryoperdon and revisitation of Lycoperdon subgen. Apioperdon, A. Vizzini & E. Ercole, Phytotaxa 299 (1), 2017)

Крушовидни пърхутки (Apioperdon pyriforme).

Крушовидни пърхутки (Apioperdon pyriforme).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крушовидни пърхутки (Apioperdon pyriforme).

Крушовидни пърхутки (Apioperdon pyriforme).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крушовидни пърхутки (Apioperdon pyriforme).

Крушовидни пърхутки (Apioperdon pyriforme).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зрели, презимували Крушовидни пърхутки (Apioperdon pyriforme).

Срез на Крушовидна пърхутка (Apioperdon pyriforme).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неразвити Крушовидни пърхутки (Apioperdon pyriforme).

Крушовидни пърхутки (Apioperdon pyriforme).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спори на Крушовидна пърхутка (Apioperdon pyriforme).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 20 Август, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>