Смърчова пънчушка

Armillaria ostoyae. Шапките са покрити с тъмни люспи.

Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink
семейство Physalacriaceae

синоним Armillaria solidipes Peck

У нас Смърчова пънчушка.

По света Dark honey fungus (английски), Armillaire d’Ostoya (френски), Dunkle Hallimasch (немски), Опёнок тёмный (руски).

Шапка Изпъкнала, по-късно почти плоска със слабо изразена гърбица. Розово-кафява или червеникаво-кафява и покрита с многобройни дребни, изправени люспици с по-тъмен цвят, обикновено кафяво-черни. Люспите са по-гъсти в центъра. Ръбът е подвит първоначално, по-късно се изправя. До 10 cm в диаметър.

Ламели Отначало бели, по-късно кремави с кафеникави петна. Умерено гъсти. Слабо низбягващи.

Пънче На височина до 15 cm. Цилиндрично. В горната част с пръстен. Над пръстена пънчето е бяло и вертикално набраздено. Под пръстена то е бяло и постепенно преминава в кафеникаво по-надолу. Повърхността е влакнеста и на места покрита с отделни кафеникаво-черни брадавици.

Пръстен Бял, пухест и траен. Долната му повърхност е покрита с кафеникаво-черни брадавици.

Месо Бяло, при по-стари екземпляри кафеникаво. С приятни миризма и вкус. Вкусът според някои автори може да е стипчив.

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са с размери 8-9 х 5-6 μm.

Местообитание Гори в планините. Расте в близост до умиращи иглолистни или широколистни дървета, върху които паразитира, но също върху мъртва дървесина. Най-често се намира около пънове на смърч (Picea abies). Плододава на групи или кичури и по-рядко поединично. Сезон – есен.

Коментар Условно ядлива гъба след задължителна термична обработка. Различни автори коментират, че е възможно да причини стомашни разстройства при някои хора. (Източници: №5,6,8,9,13,15)

Сходни видове Armillaria ostoyae се различава лесно от други видове Armillaria, като например Обикновената пънчушка (Armillaria mellea), поради наличието на кафеникаво-черни люспи и брадавици върху шапката, пръстена и долната повърхност на пънчето.

Текста подготви П. Неделев.

Armillaria ostoyae. Екземпляри с гъсто разположени люспи. Те са тъмни и изправени.

Armillaria ostoyae. Върху пънчето са разположени тъмни брадавици.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Armillaria ostoyae.

Armillaria ostoyae. Долната повърхност на пръстена също има тъмни брадавици.

 

 

 

 

 

 

 

 

Armillaria ostoyae.

Armillaria ostoyae.

 

 

 

 

 

 

 

 

Armillaria ostoyae.

Armillaria ostoyae.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 7 Ноември, 2019 г.

Върни до горе

5 коментара Смърчова пънчушка

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>