Спатуловидна арения

Arrhenia spathulata.

Arrhenia spathulata (Fr.) Redhead
семейство Tricholomataceae (Есенни гъби)

У нас Спатуловидна арения.

По света Spatelförmiger Adermoosling (немски), Аррения лопатчатая (руски).

Местообитание Сред мъхове, най-често Tortula. Среща се по горските граници, върху скали и на други открити и постлани с мъхове места. Предпочита местности с бедна, варовита почва. Плододава от лятото до началото на зимата. Често срещан вид в своето местообитание.

Природозащитен статус Видът е внесен в Червената книга на Република България с категория „Уязвим“ (VU).

Коментар Неядлива гъба.

Arrhenia spathulata.

Arrhenia spathulata. Долната повърхност е набръчкана.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrhenia spathulata расте сред мъхове.

Arrhenia spathulata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrhenia spathulata.

Arrhenia spathulata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrhenia spathulata.

Arrhenia spathulata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrhenia spathulata.

Arrhenia spathulata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 27 Април, 2019 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>