Спатуловидна арения

Arrhenia spathulata.

Arrhenia spathulata (Fr.) Redhead
семейство Tricholomataceae (Есенни гъби)

У нас Спатуловидна арения.

По света Spatelförmiger Adermoosling (немски), Аррения лопатчатая (руски).

Местообитание Сред мъхове, най-често Tortula. Среща се по горските граници, върху скали и на други открити и постлани с мъхове места. Предпочита местности с бедна, варовита почва. Плододава от лятото до началото на зимата. Често срещан вид в своето местообитание.

Природозащитен статус Видът е записан в Червения списък на гъбите в България с категория „Уязвим“ (VU). (Red List of fungi in Bulgaria, M. M. Gyosheva, C. M. Denchev, E. G. Dimitrova, B. Assyov, R. D. Petrova & G. T. Stoichev, Mycologia Balcanica 3, 2006)

Коментар Неядлива гъба.

Arrhenia spathulata.

Arrhenia spathulata. Долната повърхност е набръчкана.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrhenia spathulata расте сред мъхове.

Arrhenia spathulata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrhenia spathulata.

Arrhenia spathulata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrhenia spathulata.

Arrhenia spathulata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrhenia spathulata.

Arrhenia spathulata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 2 Ноември, 2022 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>