Рабдомиолиза

Представлява разрушаване на напречнонабраздените мускулни влакна в резултат на което миоглобина съдържащ се в тях попада директно в кръвта, а от там в бъбречните тубули, вследствие на което се развива бъбречна недостатъчност. Появява се мускулна слабост и болки в мускулатурата, гадене, общо неразположение, урината се оцветява в червено-кафяв цвят /като кока–кола, черен чай/.

Първите случаи на рабдомиолиза причинени от гъби – Tricholoma equestre (Лимонка) – са съобщени през 2001 г. във Франция /ретроспективно проучване за периода 1992-2001 г. на 12 пациенти, трима от които завършват летално/.

Лимонки (Tricholoma equestre).

Любопитен факт е името на тази гъба – Tricholoma equestre (L.) P Kumm. /Tricholoma flavovirens (Pers.)/ – Лимонка, Бархетна гъба, Жълто-зелена бархетна гъба, „трихоломата на рицаря”, „трихоломата на конника”. Гъбата е получила името си много години преди първите официални съобщения за случаите на рабдомиолиза. Според легендите рицарите са предпочитали тази гъба за консумация, а за простолюдието оставяли кравешката масловка (Suillus bovinus). Но рабдомиолизата се развива много често и дори субклинично при мускулно претоварване /понякога има само преходно оцветяване на урината/, а при конете натоварването не е рядкост. Всичко това ме кара да си мисля че случаи на рабдомиолиза след консумация на Лимонка е имало много по-рано от официалните съобщения.

В Япония и Тайван има съобщения за рабдомиолиза след консумация на Russula subnigricans.

Между ½ и 2 часа след приема се появяват неспецифични симптоми – гадене, повръщане, диария, коремни болки. Между 6-тия и 12-тия час се появяват мускулни болки, болки и схващане в раменете и гърба, затруднено дишане /ангажиране на междуребрената мускулатура и диафрагмата/, затруднен говор, конвулсии, миоглобинурия и развитие на бъбречна недостатъчност.

Няма специфичен антидот – при необходимост хемодиализа.


Първата страница на статията

1. СИНДРОМ НА ФАЛОИДНО ГЪБНО ОТРАВЯНЕ резултат на токсичния ефект на Amatoxins

2. МУСКАРИНОВ СИНДРОМ резултат от токсичния ефект на Muscarine

3. СИНДРОМ НА НЕВРОТРОПНО ГЪБНО ОТРАВЯНЕ резултат от токсичния ефект на Изоксазолови производни (Muscimol, Ibotenic acid и производни)

4. СИНДРОМ НА ИРИТАТИВНО/СТОМАШНО-ЧРЕВНО/ ГЪБНО ОТРАВЯНЕ резултат от локалния иритативен или дразнещ ефект на някои гъбни субстанции

5. СИНДРОМ НА ГИРОМИТРЕНО ГЪБНО ОТРАВЯНЕ резултат от токсичния ефект на Gyromitrin

6. СИНДРОМ НА ОРЕЛАНОВО ГЪБНО ОТРАВЯНЕ резултат от токсичния ефект на Orellanine

7. ХАЛЮЦИНОГЕНЕН СИНДРОМ резултат от токсичния ефект на псилоцибин, псилоцин и други индол деривати

8. СИНДРОМ НА ЗАБАВЕНО УВРЕЖДАНЕ НА БЪБРЕЦИТЕ бъбречна недостатъчност вследствие съдържание на Allenic Norleucine в гъби

9. СИНДРОМ НА ОСТРА ИМУННО-МЕДИИРАНА ХЕМОЛИТИЧНА АНЕМИЯ предизвикана от Paxillus involutus (Киселка) – комплекс

10. АЛКОХОЛ-ИНДУЦИРАНИ СИНДРОМИ НА ГЪБНИ ОТРАВЯНИЯ

11. РАБДОМИОЛИЗА отравяне, при което настъпва увреждане на мускулна тъкан

12. ЕРИТРОМЕЛАЛГИЯ отравяне, при което настъпва зачервяване, подуване и пареща болка в крайниците

13. ЕНЦЕФАЛОПАТИЯ ПРИ ПРЕДХОЖДАЩА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ предизвикана от Pleurocybella porrigens

14. ШИИТАКЕ ДЕРМАТИТ СИНДРОМ токсични и алергични реакции към сурови и недостатъчно термично обработени гъби Шиитаке

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>