Синдром на забавено увреждане на бъбреците

– бъбречна недостатъчност вследствие съдържание на Allenic Norleucine в гъби.

В световен мащаб Allenic Norleucine (2-amino-4 ,5-hexadienoic acid)-съдържащи гъби са:

Amanita smithiana, Amanita proxima, Amanita pseudoporphyria.

В България няма убедителни данни да е наблюдавано подобно отравяне. От изброените видове Amanita, само Amanita proxima е намерена в България. Amanita proxima расте и в съседна Гърция.

Много лекари бързат да припишат тези отравяния на токсина ореланин /Оrellanine/, тъй като има някои очевидни прилики в симптомите. Въпреки това, появата на симптомите е по-бърза в случаи на отравяне с Amanita smithiana (между 4 и 11 часа, в сравнение с orellanine – от 36 часа до 3 седмици). А. smithiana причинява стомашно-чревен дистрес – гадене, спазми, втрисане, изпотяване, чувство за топлина, обща слабост, тревожност, дезориентация, полиурия, жажда и олигурия, т. е. постепенно се развива бъбречна недостатъчност.

Интоксикацията може да бъде не добре и не навременно разпозната. Липсва специфично лечение. Прилагат се мерки за преодоляване на бъбречната недостатъчност, включително хемодиализа.


Първата страница на статията

1. СИНДРОМ НА ФАЛОИДНО ГЪБНО ОТРАВЯНЕ резултат на токсичния ефект на Amatoxins

2. МУСКАРИНОВ СИНДРОМ резултат от токсичния ефект на Muscarine

3. СИНДРОМ НА НЕВРОТРОПНО ГЪБНО ОТРАВЯНЕ резултат от токсичния ефект на Изоксазолови производни (Muscimol, Ibotenic acid и производни)

4. СИНДРОМ НА ИРИТАТИВНО/СТОМАШНО-ЧРЕВНО/ ГЪБНО ОТРАВЯНЕ резултат от локалния иритативен или дразнещ ефект на някои гъбни субстанции

5. СИНДРОМ НА ГИРОМИТРЕНО ГЪБНО ОТРАВЯНЕ резултат от токсичния ефект на Gyromitrin

6. СИНДРОМ НА ОРЕЛАНОВО ГЪБНО ОТРАВЯНЕ резултат от токсичния ефект на Orellanine

7. ХАЛЮЦИНОГЕНЕН СИНДРОМ резултат от токсичния ефект на псилоцибин, псилоцин и други индол деривати

8. СИНДРОМ НА ЗАБАВЕНО УВРЕЖДАНЕ НА БЪБРЕЦИТЕ бъбречна недостатъчност вследствие съдържание на Allenic Norleucine в гъби

9. СИНДРОМ НА ОСТРА ИМУННО-МЕДИИРАНА ХЕМОЛИТИЧНА АНЕМИЯ предизвикана от Paxillus involutus (Киселка) – комплекс

10. АЛКОХОЛ-ИНДУЦИРАНИ СИНДРОМИ НА ГЪБНИ ОТРАВЯНИЯ

11. РАБДОМИОЛИЗА отравяне, при което настъпва увреждане на мускулна тъкан и бъбречна недостатъчност

12. ЕРИТРОМЕЛАЛГИЯ отравяне, при което настъпва зачервяване, подуване и пареща болка в крайниците

13. ЕНЦЕФАЛОПАТИЯ ПРИ ПРЕДХОЖДАЩА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ предизвикана от Pleurocybella porrigens

14. ШИИТАКЕ ДЕРМАТИТ СИНДРОМ токсични и алергични реакции към сурови и недостатъчно термично обработени гъби Шиитаке

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>