Синдром на остра имунно-медиирана хемолитична анемия

– предизвикана от Paxillus involutus (Киселка) – комплекс.

Основният токсичен компонент в Paxillus involutus /антиген с белтъчна природа/ причинява остра имуно-медиирана хемолитична анемия.

До неотдавна киселката е смятана за предпочитана ядлива гъба в редица Европейски кулинарни ръководства. В действителност тя не е типична отровна гъба, което я прави особено коварна.

Киселка (Paxillus involutus).

Хемолитична анемия се развива главно при лица, които са консумирали P. involutus в продължение на много години, без проява на патологичен ефект. При продължително консумиране на гъбата организмът развива свръхчувствителност към нея, която се увеличава при всяко следващо приемане. На практика този синдром дълго време остава с неразпозната етиология, т. е.  идиопатична имунна хемолитична анемия. В даден момент се отключва мощна каскада от имунни реакции при които клетките на имунната памет “разпознават” собствените кръвни клетки като чужди, в резултат на което ги атакуват и унищожават. Клиничната симптоматика се развива бързо с поява на дискомфорт и болки в корема, гадене. Последващата хемолиза /разрушаване на червените кръвни клетки/ води до бъбречна недостатъчност /запушване на бъбречните тубули, намаляване или спиране на образуването на урина/, хемоглобинурия и анемия. Нерядко отравянето завършва летално.


Първата страница на статията

1. СИНДРОМ НА ФАЛОИДНО ГЪБНО ОТРАВЯНЕ резултат на токсичния ефект на Amatoxins

2. МУСКАРИНОВ СИНДРОМ резултат от токсичния ефект на Muscarine

3. СИНДРОМ НА НЕВРОТРОПНО ГЪБНО ОТРАВЯНЕ резултат от токсичния ефект на Изоксазолови производни (Muscimol, Ibotenic acid и производни)

4. СИНДРОМ НА ИРИТАТИВНО/СТОМАШНО-ЧРЕВНО/ ГЪБНО ОТРАВЯНЕ резултат от локалния иритативен или дразнещ ефект на някои гъбни субстанции

5. СИНДРОМ НА ГИРОМИТРЕНО ГЪБНО ОТРАВЯНЕ резултат от токсичния ефект на Gyromitrin

6. СИНДРОМ НА ОРЕЛАНОВО ГЪБНО ОТРАВЯНЕ резултат от токсичния ефект на Orellanine

7. ХАЛЮЦИНОГЕНЕН СИНДРОМ резултат от токсичния ефект на псилоцибин, псилоцин и други индол деривати

8. СИНДРОМ НА ЗАБАВЕНО УВРЕЖДАНЕ НА БЪБРЕЦИТЕ бъбречна недостатъчност вследствие съдържание на Allenic Norleucine в гъби

9. СИНДРОМ НА ОСТРА ИМУННО-МЕДИИРАНА ХЕМОЛИТИЧНА АНЕМИЯ предизвикана от Paxillus involutus (Киселка) – комплекс

10. АЛКОХОЛ-ИНДУЦИРАНИ СИНДРОМИ НА ГЪБНИ ОТРАВЯНИЯ

11. РАБДОМИОЛИЗА отравяне, при което настъпва увреждане на мускулна тъкан и бъбречна недостатъчност

12. ЕРИТРОМЕЛАЛГИЯ отравяне, при което настъпва зачервяване, подуване и пареща болка в крайниците

13. ЕНЦЕФАЛОПАТИЯ ПРИ ПРЕДХОЖДАЩА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ предизвикана от Pleurocybella porrigens

14. ШИИТАКЕ ДЕРМАТИТ СИНДРОМ токсични и алергични реакции към сурови и недостатъчно термично обработени гъби Шиитаке

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>