Определяне на видовете Leccinum

Оригинална статия „The genus Leccinum in Western and Central Europe“. Този ключ е разработен от Machiel E. Noordeloos на базата на данни в труда на Henk den Bakker от Холандия.

Превод Илия Трайков.

Родът Leccinum лесно се идентифицира, поне в северната част на умерения пояс на Европа и Северна Америка, заради повърхността на пънчето, която е богато орнаментирана с дребни или по-груби люспи, които често контрастират с повърхността на пънчето.

Повечето видове са доста променливи по цвят и по това, дали променят цвета си, след разрязване. Това е довело до описването на много видове.

Морфологичните изследвания, съчетани с модерни молекулярни методи са доказали, че броят на видовете е много по-малък от отразения в неотдавнашната литература. Настоящият ключ е на базата на тези проучвания.

Ключ към видовете

1 Обикновено месото бързо се оцветява в сиво или черно след отрязване 2
1 Месото не се оцветява в сиво или черно след отрязване, или това става едва след няколко часа 9

 

2 Порите са жълти Leccinum crocipodium
2 Порите са белезникави или сиво-кафяви на цвят 3

 

3 Ръбът на гуглата, особено при младите плодни тела, надвиснал с разкъсана обърната надолу периферия, цветът на гуглата обикновено червеникав или оранжев, по-рядко розов или жълто-охрен 4
3 Ръбът на гуглата цял, рядко малко надвиснал; цветът на гуглата кафяв, жълто-кафяв или сиво-кафяв 8

 

4 Шарката на пънчето бяла, кафява или червена, при зрелите плодни тела често почти черна; каулоцистидиите* с червеникаво-кафяв пигмент; свързани с широколистни дървета 5
4 Шарката на пънчето кафява или черна, каулоцистидии със сив пигмент; свързани с иглолистни дървета или бреза (Betula) 6

 

5 Пънчето при младите екземпляри с червеникави люспи, потъмняващи с възрастта; гуглата червеникаво-кафява, като става тъмнокафява при изсушаване

Leccinum aurantiacum
5 Пънчето при младите екземпляри с бели люспи, които стават съвсем малко по-тъмни с възрастта; гуглата на гъбата е оранжева, като става бледокафява при изсушаване Leccinum albostipitatum

 

6 Гуглата оранжева до кафяво-оранжева, с по-големи каулоцистидии, клетките са меховидни или вретеновидни, често бутилковидни; свързани с бреза (Betula) Leccinum versipelle
6 Гуглата кафява до червеникаво-кафява; големи каулоцистидии с бухалковидни клетки; свързани с иглолистни дървета 7

 

7 Гуглата червеникаво-кафява; свързани с бор (Pinus), по-рядко със смърч (Picea) Leccinum vulpinum
7 Гуглата кафява; със смърч (Picea) Leccinum piceinum

 

8 Повърхността на гуглата при младите плодни тела леко набръчкана; пилеипелисът** е палисадно-подобен триходерм от широки, бухалковидни елементи, свързани с леска (Corylus) или габър (Carpinus) Leccinum pseudoscabrum
8 Повърхността на гуглата при младите плодни тела гладка; пилеипелисът с цилиндрични елементи, свързани с топола (Populus) Leccinum duriusculum

 

9 Пилеипелисът е с цилиндроцисти; основата на пънчето често със синьо-зелени петна 10
9 Пилеипелисът обикновено без отделни цилиндроцисти; основата на пънчето с или без синьо-зелени петна 11

 

10 Повърхността на пънчето с доста груби люспи, като на повърхността пънчето има почти вълнест вид; гуглата на гъбата е равномерно оцветена; елементите на пилеипелиса често са твърде широки; Q***-стойност на спорите средно > 3.0 Leccinum cyaneobasileucum
10 Люспите на пънчето малки, контрастиращи с блед фон; повърхността на гуглата е с по-светли и тъмни ивици и петна; пилеипелисът, често с поредици от цилиндроцисти; Q стойност на спорите средно < 2.8 Leccinum variicolor

 

11 Повърхността на пънчето тъмно сиво-кафява до почти черна с подобен цвят люспи Leccinum melaneum
11 Повърхността на пънчето бледа, контрастираща с тъмно люспесто покритие, или в други случаи с бледо оцветени люспи 12

 

12 Q-стойност на спорите средно > 3.0; каулоцистидиите едри, бухалковидни; основата на пънчето без сини петна Leccinum scabrum
12 Q-стойност на спорите средно < 3.0; без бухалковидни каулоцистидии; с или без сини петна в основата на пънчето 13

 

13 Каулоцистидиите бухалковидни до бутилковидни; основата на пънчето без сини петна Leccinum rotundifoliae
13 Каулоцистидиите тясно бутилковидни с вълнообразни шийки или меховидни, рядко бухалковидни; синкаво оцветяване в основата на пънчето има или няма. 14

 

14 Пънчето с доста груби брадавици или парцалоподобни люспи; каулоцистидиите често бутилковидни с вълнообразни шийки; елементите на пилеипелиса са с вътреклетъчна пигментация; гуглата на гъбата бяла или светло кафява, често със синкаво-зеленикав нюанс при застаряване Leccinum holopus
14 Пънчето с фини, черни или кафяви люспици; каулоцистидиите меховидни или по-рядко бутилковидни с вълнообразни шийки; пилеипелиса инкрустиран като с кръпки; гуглата на гъбата обикновено кафява или сива Leccinum schistophilum

 

* каулоцистидиистерилни клетки намиращи се на пънчето; най-общо близо до върха му.

** пилеипелис най-горния слой от хифи в гуглата на гъбата. Това е повече или по-малко синоним на ципа, обаче, кутикулата обикновено описва този слой като макроскопична функция, докато pileipellis се отнася до тази структура като микроскопичен слой. Вида на пилеипелис е важен признак за установяване идентичността на гъбите. Видовете pileipellis включват кутис, триходерм, епител, и видове хименидерм.

*** Qпараметър, определящ най-общо геометричната форма на спорите. Изчислява се като съотношение между най-големия и най-малкия диаметър на валчесто тяло. Така например при Q = 1, се касае за сферична форма, а при увеличаване на стойността над единица, формата става елипсовидна, издължено-елипсовидна, цилиндрична (пръчковидна, бацилообразна) и т.н.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>