Ascobolus furfuraceus

Ascobolus furfuraceus.

Ascobolus furfuraceus Pers.
семейство Ascobolaceae

синоним Ascobolus stercorarius (Bull.) J. Schröt.

У нас Няма име.

По света Kleiiger Kotling (немски), Аскоболус навозный (руски).

Местообитание Върху изпражнения на животни и купчинки тор. Плододава на групи целогодишно.

*Сниманите гъби са определени от Моника Славова след анализ на микроскопичните структури.

 

Ascobolus furfuraceus. Млади плодни тела.

Ascobolus furfuraceus. Старите плодни тела са по-тъмни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ascobolus furfuraceus. Спорите от белезникави се превръщат в тъмновиолетови след като узреят.

Ascobolus furfuraceus. Спорите са елипсовидни и ораментирани с ребра.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 17 Юни, 2016 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>