Земна звезда

Astraeus hygrometricus.

Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan
семейство Diplocystidiaceae

синоним Geastrum hygrometricum Pers.

У нас Земна звезда, Хигроскопична земна звезда, Хигрометрична земна звезда.

По света Barometer earthstar (английски), Gemeine Wetterstern (немски), Звездчатка гигрометрическая (руски).

Плодно тяло Неразвитата гъба е кълбовидна. Скоро след това външната обвивка (екзоперидий) се разпуква и образува няколко лъча с остри краища. В центъра на лъчите, под формата на топче, остава споровата торбичка. Споровата торбичка е съставена от вътрешната обвивка (ендоперидий), обгръщаща спороносния слой (глеба). Вътрешната обвивка е заскрежена и с награпавена повърхност.  Глебата първоначално е плътна и с белезникав цвят, но с узряването на спорите става ръждиво-кафява и прахообразна. Накрая върху вътрешната обвивка се образува кръгъл отвор с накъсан ръб, през който спорите могат да излязат.

Лъчите при отделни плодни тела са с различен брой (често от 6 до 10). Долната повърхност е кожеста, докато горната е напукана. Те са сравнително твърди и имат свойството да привличат влага и да се повлияват от количеството й (тоест, те са хигроскопични). В сухо време лъчите се прибират към вътрешната обвивка, така че плодното тяло отново придобива сферична форма. Във влажно време те се разгъват и изправят наново. Максималният диаметър на разгънатите лъчи е около 10 cm, но често се срещат и по-малки плодни тела.

Плодното тяло е без пънче. След образуването на екзоперидия, мицелът в почвата се откъсва от гъбата. Затова зрелите плодни тела се разположени свободно върху земята и могат да бъдат разместени.

Няма особена миризма или вкус.

Спори Споровият прашец е кафяв. Спорите са сферични, с диаметър 8- 12 μm и покрити със ситни бодлички.

Местообитание Гъбата се среща поединично или на групи върху почва в широколистни и иглолистни гори. Предпочита песъчлива почва и понякога се среща встрани от горски пътища и пътеки. Плодните тела не се разлагат лесно и затова обикновено се намират плодни тела от различни сезони заедно. Периодът на плододаване е през есента.

Сходни видове Astraeus hygrometricus не е единствената гъба със звездовидна форма. Земните звезди от род Geastrum също образуват звездовидни плодни тела, например вида Geastrum corollinum. При тях в основата на топчето се наблюдава слой от неспорообразуваща тъкан – нарича се колумела. Освен това, повечето видове от този род не са хигроскопични и формата им не се повлиява от наличието на влага. Отворът на споровата торбичка също помага за различаването на Astraeus hygrometricus от Geastrum и също между отделни видове Geastrum.

Микроскопичните структури на споробразуващия слой, както и на други части от гъбата, също се различават от тези при Geastrum.

Текста подготви П. Неделев.

Astraeus hygrometricus.

Astraeus hygrometricus.

 

 

 

 

 

 

Срез на плодното тяло на Astraeus hygrometricus.

Долната повърхност на плодното тяло на Astraeus hygrometricus.

 

 

 

 

 

 

 

Astraeus hygrometricus.

Astraeus hygrometricus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 7 Март, 2015

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>