Златистотръбеста манатарка

Aureoboletus gentilis.

Aureoboletus gentilis (Quél.) Pouzar
семейство Boletaceae (Манатаркови)

синоними Pulveroboletus gentilis (Quél.) Singer, Aureoboletus cramesinus (Secr. ex Singer) Watling

У нас Златистотръбеста манатарка.

По света Gilded bolete (английски), Bolet cramoisi (френски), Goldporiger Röhrling (немски).

Местообитание Широколистни гори, като образува микориза с дъбове (Quercus) и вероятно други дървета. Плододава поединично, рядко на групи. Сезон – лято и есен. Рядък вид.

Природозащитен статус Видът е записан в Червения списък на гъбите и Червената книга на Република България с категория „Застрашен“ (EN). Повече информация можете да намерите в електронното издание на Червената книга.

Коментар Ядлива гъба според някои автори (Източници: №5,15) и неядлива според други (Източници: №9,18). Тъй като е рядка и малко позната препоръчваме да не се бере.

Aureoboletus gentilis. Шапката е лепкава особено във влажно време.

Aureoboletus gentilis. Порите са яркожълти и не посиняват при нараняване.

 

 

 

 

 

 

Aureoboletus gentilis. Месото розовее под кожицата на шапката и не посинява.

Aureoboletus gentilis. Пънчетата имат слузесто покритие.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aureoboletus gentilis.

Aureoboletus gentilis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 13 Септември, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>