Моравска манатарка

Моравски манатарки (Aureoboletus moravicus).

Aureoboletus moravicus (Vacek) Klofac
семейство Boletaceae (Манатаркови)

синоними Boletus moravicus Vacek, Xerocomus leonis (D.A. Reid) Alessio, Xerocomus moravicus (Vacek) Herink

У нас Моравска манатарка.

По света Tawny bolete (английски), Bolet couleur de lion (френски), Mährischer Filzröhrling (немски), Моховик моравский (руски).

Шапка Отначало полукълбовидна, после изпъкнала до плоска. На цвят охрена, жълто-кафява до меднокафява, суха, кадифена и понякога фино напукана. До 7 cm в диаметър.

Тръбички Охреножълти до жълти. Не посиняват при нараняване. Порите са със същия цвят или понякога с кафеникави или оранжеви петна. Не посиняват при нараняване.

Пънче Цилиндрично, удебелено в средната част или бухалковидно. С почти същия цвят като шапката или малко по-светло. Често с по-тъмна мрежовидна шарка.

Месо Белезникаво, но над тръбичките и под кожицата на шапката охрено или кафяво. Не променя цвета си при излагане на въздух. Миризмата е приятна, наподобяваща кокос. Вкусът е неопределен.

Спори С размери 10-13 х 4.5-6.5 μm.

Местообитание Расте в топли широколистни гори, в които микоризира с дъб (Quercus), кестен (Castanea), габър (Carpinus) или липа (Tilia). Видът е регистриран в много европейски страни, но изглежда се среща по-често на юг.

Сходни видове Видът прилича на Xerocomus subtomentosus (Кадифена манатарка). Aureoboletus moravicus се отличава по еднородното бяло месо в пънчето и също по широките спори. Сравнете също с Imleria badia (Канеленокафява манатарка), вид с по-различни цветове и посиняващо месо.

Автор на описанието Б. Асьов (на английски). Текста преведе П. Неделев. Оригиналната версия и допълнителни снимки може да намерите в сайта за манатаркови гъби boletales.com.

Природозащитен статус Видът е записан в Червения списък на гъбите и Червената книга на Република България с категория „Застрашен“ (EN). Повече информация можете да намерите в електронното издание на Червената книга.

Коментар на manatarka.org Неядлива (Източник: №9,18) и слабо позната.

Моравски манатарки (Aureoboletus moravicus).

Моравски манатарки (Aureoboletus moravicus). Месото в пънчето е белезникаво, докато над тръбичките и под кожицата е с охрен тон.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моравска манатарка (Aureoboletus moravicus).

Моравски манатарки (Aureoboletus moravicus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 3 Декември, 2022 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>