Auriculariopsis ampla

Auriculariopsis ampla. Плодни тела погледнати отдолу.

Auriculariopsis ampla (Lév.) Maire
семейство Schizophyllaceae

синоним Schizophyllum amplum (Lév.) Nakasone

У нас Няма име.

По света Poplar bells (английски), Pappel-Becherrindenschwamm (немски).

Местообитание Върху гниеща широколистна дървесина. Най-често се открива върху паднали клони на тополи (Populus) и върби (Salix). Плододава на групи. Нашите наблюдения са от края на есента и зимата, но вероятно се намира целогодишно. Не често срещан вид.

Коментар Неядлива гъба.

 

 

Последна редакция на pavel от 4 Януари, 2020 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>