Обикновен аурискалпиум

Обикновен аурискалпиум (Auriscalpium vulgare). Гъбата расте единствено върху паднали шишарки.

Auriscalpium vulgare Gray
семейство Auriscalpiaceae

синоним Hydnum auriscalpium L.

У нас Обикновен аурискалпиум.

По света Еar-pick fungus (английски), Hydne cure-oreilles (френски), Ohrlöffelstacheling (немски), Аурискальпиум обыкновенный  (руски).

Шапка Слабо изпъкнала до плоска, погледната отгоре – бъбрековидна. Отначало кафеникава, с тъмнокафяв център и по-светла, кремава периферия, по-късно изцяло кафяво-черна. Повърхността е суха и мъхеста. Ръбът е изправен, често с вълнообразен ход, и космат. Диаметър до 2 cm.

Спороносен слой Под формата на иглички по долната повърхност на шапката. Бели до кафеникави, гъсти.

Пънче Разположено странично спрямо шапката. Цилиндрично. Кафяво до черно, мъхесто. Височина до 6 cm.

Месо Тънко, но жилаво. Белезникаво до кафеникаво. Особени миризма и вкус липсват.

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са с размери 4.5-5.5 x 3,5-4,5 µm

Местообитание В иглолистни или смесени гори върху опадали, гниещи шишарки. Тези шишарки често са заровени или покрити с шума или мъх. Най-често се среща върху борови шишарки (Pinus), но е възможно да се намери и върху шишарки на смърч (Picea abies) и дугласка ела (Pseudotsuga menziesii), като плододава поединично или на малки групи върху шишарката. Плодни тела се откриват целогодишно. Широко разпространен вид.

Природозащитен статус Видът е записан в Червения списък на гъбите и Червената книга на Република България с категория „Застрашен“ (EN). Повече информация можете да намерите в електронното издание на Червената книга.

Коментар Гъба с неизвестна ядливост и твърде жилаво месо.

Сходни видове Auriscalpium vulgare е лесно разпознаваема гъба благодарение на това, че расте върху шишарки. Върху шишарки растат и други ситни гъби, но този вид е единственият със спороносен слой състоящ се от иглички.

Текста подготви П. Неделев.

Обикновен аурискалпиум (Auriscalpium vulgare). Спороносният слой е под формата на бели иглички. Мъхестото пънче е странично спрямо шапката.

Обикновен аурискалпиум (Auriscalpium vulgare). Старо плодно тяло.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обикновен аурискалпиум (Auriscalpium vulgare).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 3 Декември, 2022 г.

Върни до горе

1 comment to Обикновен аурискалпиум

  • В рамките на месец/януари 2019/ в иглолистните /борови/масиви, около паметник „Създатели на българската държава“ в град Шумен,почти ежедневно имам срещи с тази красива гъба, появяваща се върху борови шишарки.Често по едно, но нерядко и повече плодни тела върху шишарка.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>