Bertia moriformis

Bertia moriformis.

Bertia moriformis (Tode) De Not.
семейство Bertiaceae

синоним Sphaeria moriformis Tode

У нас Няма име.

По света Wood mulberry (английски), Maulbeer-Kugelpilz (немски), Бертия тутообразная (руски).

Местообитание В гори върху паднали клони на широколистни и иглолистни дървета. Обикновено плодните тела растат на големи групи на участъци със свалена кора. Среща се целогодишно и по литературни данни е широко разпространен и често срещан вид.

*Показаните екземпляри са намерени от Л. Трифонова на клонки на широколистни дървета на две различни места (над с. Герман и около с. Габра) в горите с преобладаване на бук. Определени са с помощта на групата Ascomycetes of the world във Фейсбук.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Има описани вариетети (понякога разглеждани като отделни видове), като разликите се състоят в широчината на зрелите спори и броя на деления в тях. При Bertia moriformis var. moriformis спорите са 4.5-6.5 μm и обикновено имат едно деление. B. moriformis var. latispora има по-широки спори, 6-8.5 μm, с едно или повече деления. B. moriformis var. multiseptata са 5-6 μm широки и с множество деления. Вероятно местообитанието също има значение, като var. moriformis се намира по-често върху широколистна дървесина, а var. latispora върху иглолистна. (Източник: Bertia moriformis and its varieties, M. Corlett & J. C. Krug, 1984, Canadian Journal of Botany)

Bertia moriformis.

Bertia moriformis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 26 Януари, 2020 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>