Манатарки, масловки, брезовки, киселки и овчи носове

В България с народното име „манатарка“ се назовават различни видове гъби. Най-общо всички видове манатарки имат шапка (гугла) и пънче. Спорообразуващият слой се намира на долната страна на шапката и има вид на дунапрен. Този дунапрен е изграден от тръбички, а отверстията се наричат пори. Срещат се в горите и израстват от почвата. Повечето видове живеят в симбиоза с живи растения и дървета, като образуват микориза.

Сред най-известните манатарки са ядливата Обикновена манатарка (Boletus edulis) и отровната Дяволска гъба (Rubroboletus satanas, доскоро Boletus satanas). У нас се срещат други и изключително разнообразни видове манатарки. До недалечното минало те се групираха в два големи рода, Boletus и Xerocomus. Молекулярни изследвания показаха, че това групиране е изкуствено и се създаде необходимост от нова класификация и преименуване на много манатарки. Така се създадоха родове като Butyriboletus, Hemileccinum, Neoboletus, Rubroboletus, Suillellus, Imperator, Xerocomellus, Hortiboletus и други.

Масловките (род Suillus) и брезовките (род Leccinum) са близки до манатарките. Макар че порите при тях са заместени от ламели, киселките (родове Paxillus и Tapinella), Лъжливия пачи крак (Hygrophoropsis aurantiaca), Горчивата миризливка (Omphalotus olearius) и овчите носове (семейство Gomphidiaceae) са също близки гъби до манатарките. Всички те ще бъдат представени на тази страница.

В таблиците по-долу ще намерите всички манатарки, масловки, брезовки, киселки и овчи носове, за които има събрана информация в manatarka.org, но те не са всички видове, които растат в България. Всички европейски видове манатарки и родствени на манатарките гъби са събрани в сайта boletales.com на Борис Асьов.

Манатарки

Латинско име Българско име Снимка Цвят на пори Месо Мрежа
Boletus edulis Обикновена манатарка отначало бели, после жълти бяло да
Boletus aereus Бронзова манатарка отначало бели, после жълти бяло да
Boletus reticulatus Дъбова манатарка отначало бели, после жълти бяло да
Boletus pinophilus Борова манатарка отначало бели, после жълти бяло да
Butyriboletus appendiculatus Жълта манатарка жълти, посиняват жълто, посинява да
Butyriboletus subappendiculatus жълти жълто да
Butyriboletus regius Хлебна манатарка жълти жълто да
Butyriboletus fuscoroseus жълти, посиняват жълто, посинява да
Butyriboletus fechtneri Фехтнерова манатарка жълти, посиняват жълто, посинява да
Caloboletus calopus Красива манатарка жълти, посиняват жълто, посинява да
Caloboletus radicans Вкореняваща манатарка жълти, посиняват жълто, посинява да
Hemileccinum impolitum Сиво-жълта манатарка жълти бледожълто не
Hemileccinum depilatum Габърова манатарка жълти бледожълто не
Cyanoboletus pulverulentus Напрашена манатарка жълти, посиняват жълто, посинява силно не
Lanmaoa fragrans жълти, посиняват жълто, посинява не
Neoboletus praestigiator Червеностъблена манатарка червени, оранжеви, посиняват жълто, посинява не
Neoboletus xanthopus червени, оранжеви, посиняват жълто, посинява не
Neoboletus pseudosulphureus Яркожълта манатарка жълти, посиняват жълто, посинява не
Suillellus queletii Келетова манатарка червени, оранжеви, посиняват жълто и винено, посинява не
Suillellus luridus Огнена манатарка червени, оранжеви, посиняват жълто и винено, посинява да
Rubroboletus lupinus червени, оранжеви, посиняват жълто, посинява не
Rubroboletus pulchrotinctus жълти, оранжеви, посиняват жълтеникаво, посинява да
Rubroboletus satanas Дяволска гъба червени, оранжеви, посиняват белезникаво, посинява да
Rubroboletus rhodoxanthus Пурпурночервена манатарка червени, посиняват бледожълто, посинява единствено в шапката да
Rubroboletus legaliae Манатарка на Льо Гал червени, оранжеви, посиняват бледожълто, посинява да
Rubroboletus rubrosanguineus яркочервени, посиняват бледожълто, посинява да
Rubroboletus dupainii Кървавочервена манатарка червени, оранжеви, посиняват жълто, посинява не
Exsudoporus permagnificus Великолепна манатарка червени, оранжеви, посиняват бледожълто, посинява да
Imperator rhodopurpureus Пурпурна манатарка червени, посиняват бледожълто, посинява силно да
Imperator luteocupreus Медножълта манатарка червени, посиняват жълто, посинява силно да
Imleria badia Канеленокафява манатарка бледожълти, посиняват белезникаво, посинява слабо
не
Xerocomus ferrugineus бледожълти белезникаво не
Xerocomus silwoodensis жълти белезникаво, кафеникаво в шапка да, не
Xerocomus subtomentosus Кадифена манатарка жълти, посиняват белезникаво, розово в пънче, посинява слабо
не
Xerocomellus porosporus жълти, посиняват белезникаво, кафеникаво в пънче
не
Xerocomellus pruinatus жълти, посиняват жълто, посинява бавно
не
Xerocomellus cisalpinus жълти, посиняват жълтеникаво, кафяво в пънче, посинява бавно
не
Xerocomellus chrysenteron Червенокрака манатарка жълти, посиняват белезникаво, жълтеникаво, червено в пънче, посинява слабо
не
Hortiboletus bubalinus жълти, посиняват розово в шапка, посинява в шапка
не
Hortiboletus rubellus Тъмночервена манатарка жълти, посиняват белезникаво, жълтеникаво, червени точки, посинява
не
Rheubarbariboletus persicolor Прасковеноцветна манатарка жълти, посиняват жълто, оранжево в пънче, посинява
не
Pulchroboletus roseoalbidus Розовееща манатарка жълти, посиняват жълто, розово в шапка, посинява
не
Alessioporus ichnusanus жълти, посиняват жълтеникаво, винено в пънче, посинява да
Phylloporus pelletieri Обикновен филопорус жълти ламели жълтеникаво
не
Aureoboletus moravicus Моравска манатарка жълти белезникаво, охрено над тръбички
не, да
Aureoboletus gentilis Златистотръбеста манатарка яркожълти белезникаво, розово под кожица не
Pseudoboletus parasiticus Паразитна манатарка жълти жълтеникаво не
Buchwaldoboletus lignicola Дърворазрушаваща манатарка жълти жълтеникаво, посинява слабо
не
Gyrodon lividus Оловносив гиродон жълти, посиняват жълтеникаво, кафяво в пънче посинява не
Gyroporus castaneus Кестенява манатарка бели, бледожълти бяло, с кухини
не
Gyroporus cyanescens Синкава манатарка бели, бледожълти, посиняват бяло, с кухини, посинява
не
Tylopilus felleus Горчива манатарка отначало бели, после розови бяло да
Porphyrellus porphyrosporus Пурпурноспорова манатарка сиво-кафяви бяло, потъмнява
не
Strobilomyces strobilaceus Шишарковидна манатарка бели, сиви, почервеняват и почерняват бяло, почервенява и потъмнява до почти черно
не
Chalciporus piperatus Лютива манатарка канеленокафяви жълто
не
Rubinoboletus rubinus Рубинена манатарка розово-червени розово, жълто в пънче не

Масловки

Латинско име Българско име Снимка Расте под Пръстен Бележка
Suillus luteus Обикновена масловка бор (Pinus) да
Suillus granulatus Зърнеста масловка бор (Pinus) не бял мицел
Suillus bovinus Кравешка масловка бор (Pinus) не
Suillus variegatus Синееща масловка бор (Pinus) не посинява
Suillus collinitus Розовокрака масловка бор (Pinus) не розов мицел
Suillus bellinii бор (Pinus) не морски крайбрежия
Suillus sibiricus Сибирска масловка бяла мура (Pinus peuce) да
Suillus flavidus бор (Pinus) да високопланински тресавища
Suillus grevillei Елегантна масловка лиственица (Larix decidua) да привнесен вид
Suillus lakei Американска масловка дугласка ела (Pseudotsuga menziesii) да привнесен вид

Брезовки
В помощ на определянето на различните видове, за много от които сайтът все още няма снимки – Определяне на видовете Leccinum. Въпреки названието, отбележете, че само някои от гъбите в тази група растат под брези.

Латинско име Българско име Снимка Расте под Месо Бележка
Leccinum scabrum Обикновена брезовка бреза (Betula) бяло
Leccinum pseudoscabrum Габърова гъба габър (Carpinus), леска (Corylus) бяло, после розово, накрая почти черно
Leccinum crocipodium Жълта брезовка дъб (Quercus) жълтеникаво, после сиво-виолетово, накрая почти черно жълти пори
Leccinum aurantiacum Червена брезовка различни широколистни дървета бяло, после сиво-виолетово, накрая почти черно синьо-зелено петно в основата
Leccinum albostipitatum топола (Populus) бяло, после сиво-виолетово, накрая почти черно синьо-зелено петно в основата
Leccinum duriusculum топола (Populus) бяло, после червеникаво, сиво-виолетово, накрая почти черно синьо-зелено петно в основата
Leccinum versipelle бреза (Betula) бяло, после сиво-виолетово, накрая почти черно синьо-зелено петно в основата

Киселки и лъжливи пачи крака

Латинско име Българско име Снимка Бележка
Paxillus involutus Киселка расте върху почва под разнообразни широколистни и иглолистни дървета
Paxillus rubicundulus Елшова киселка расте върху почва под елши (Alnus)
Tapinella atrotomentosa Кадифена киселка расте върху гниеща иглолистна дървесина
Tapinella panuoides расте върху гниеща иглолистна дървесина
Pseudomerulius aureus расте върху гниеща иглолистна дървесина
Leucogyrophana mollusca расте върху гниеща иглолистна и рядко широколистна дървесина
Hygrophoropsis aurantiaca Лъжлив пачи крак има оранжеви, раздвояващи се ламели, расте върху почва и гниеща дървесина в гори
Hygrophoropsis macrospora има бледи, раздвояващи се ламели, расте сред треви на открити места
Hygrophoropsis olida има бледорозови, раздвояващи се ламели, расте върху почва в гори
Omphalotus olearius Горчива миризливка расте върху гниеща широколистна дървесина

Овчи носове

Латинско име Българско име Снимка Бележка
Chroogomphus rutilus Бакърен овчи нос расте под бор (Pinus)
Chroogomphus helveticus Швейцарски овчи нос расте под бяла мура (Pinus peuce) и смърч (Picea abies)
Gomphidius glutinosus Сив овчи нос расте под иглолистни, най-често смърч (Picea abies)
Gomphidius roseus Розов овчи нос расте под бор (Pinus), често с Кравешката масловка (Suillus bovinus)

2 коментара Манатарки, масловки, брезовки, киселки и овчи носове

 • Стоян

  Поздравления за чудесния сайт!!!
  Би било чудесно в тези таблици да има още една колонка, съответно: „Ядлива/Отровна“
  И евентуално време за обработка, за да стане ядлива.

  • pavel

   Благодаря! Страници като тази са предназначени да съберат на едно място най-важните белези за сравнение. Главната цел е да се помогне разпознаването и научаването на отделните видове. Тук не е мястото за кулинарните качества, това идва след научаването на видовете.

Leave a Reply to Стоян Cancel reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>