Саждивосив болетопсис

Boletopsis leucomelaena.

Boletopsis leucomelaena (Pers.) Fayod
семейство Bankeraceae

синоним Polyporus leucomelas (Pers.) Fr.

У нас Саждивосив болетопсис.

По света Polypore blanc et noir (френски), Schwarzweißer Rußporling (немски), Болетопсис бело-чёрный (руски).

Шапка Отначало полукълбовидна, по-късно плоска, но често неравномерно развита или вълнообразно нагъната или разделена на дялове. Тъмносиво-черна. Повърхността е суха и матова, покрита с фини люспици. Понякога се напуква в центъра образувайки едри люспи. Ръбът е дебел и дълго време стои подвит, но накрая се изправя. Диаметър до 15 cm.

Тръбички Бели, низбягващи и много плитки. Порите са бели, широки и ъгловати.

Пънче Вретеновидно и дебело, често разположено встрани от центъра на шапката. С цвят аналогичен на шапката. Повърхността е суха и матова. Височина до 8 cm.

Месо Бяло, в долната част на пънчето – сиво-розово. Твърдо и плътно. Без особена миризма. Вкусът е неопределен или леко горчив.

Спори Споровият прашец е светлосив. Спорите са с размери 5-7 х 4-5 μm.

Местообитание Планински иглолистни гори, особено със смърч (Picea abies). Плододава върху почва, поединично или на малки групи. Сезон –  от края на лятото до есента. Рядко срещан вид.

Природозащитен статус Видът е записан в Червения списък на гъбите и Червената книга на Република България с категория „Критично застрашен“ (CR). Повече информация можете да намерите в електронното издание на Червената книга.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Boletopsis leucomelaena има едри и месести плодни тела с характерно сиво-черно оцветяване, което контрастира с белите пори.

Саждивосивият болетопсис е необичаен вид, който на пръв поглед може да се оприличи на някои манатарки (Boletales) или на дървесните полипоруси (Polyporus), поради наличието на пори. Всъщност е родствено по-близък до рогачките от родовете Sarcodon (например Сърнената рогачка, Sarcodon imbricatus), Hydnellum и Phellodon, които все имат иглички. Интересно е, че много видове от споменатите родове присъстват в местообитанията на B. leucomelaena.

Boletopsis grisea е друг вид с по-светли, сиви до сиво-черни шапка и пънче. Расте в борови гори. Според някои автори този вид е само вариетет на B. leucomelaena.

Boletopsis perplexa е скоро открит вид на база на молекулярен анализ. Расте под бял бор (Pinus sylvestris) и е описан в Шотладния.

Текста подготви П. Неделев.

Boletopsis leucomelaena.

Boletopsis leucomelaena.

 

 

 

 

 

 

 

 

Boletopsis leucomelaena.

Boletopsis leucomelaena.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 3 Декември, 2022 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>