Сиво-жълта манатарка

Сиво-жълта манатарка (Boletus impolitus). Пънчето е покрито със зрънца и отсъства мрежа.

Boletus impolitus Fr.
семейство Boletaceae (Манатаркови)

синоними Xerocomus impolitus (Fr.) Quél., Hemileccinum impolitum (Fr.) Šutara

У нас Сиво-жълта манатарка.

По света Iodine bolete (английски), Bolet dépoli (френски), Fahler Röhrling (немски), Полубелый гриб, Боровик светлый (руски).

Шапка Първоначално полусферична, по-късно изпъкнала до плоско-изпъкнала. Сивкава, сивкаво-охрена или бледокафява, не променя цвета си при одраскване. Повърхността е суха, обикновено гладка или фино напрашена. До 15 cm в диаметър.

Тръбички Бледожълти до жълти с маслиненозеленикав тон, не променят цвета си. Порите са с цвета на тръбичките и не променят цвета си при одраскване.

Пънче Цилиндрично, бухалковидно или издуто. Кремаво или бледожълто до жълто, под тръбичките често с червеникава или ръждива ивица, понякога жълто-оранжево до червено в основата. Покрито с разпръснати, оцветени като пънчето или по-тъмни зрънца. Не променя цвета си при одраскване.

Месо При млади плодни тела бледолимоненожълто, по-късно белезникаво, но бледожълто под кожицата на пънчето. Не променя цвета си при излагане на въздух. Миризмата при младите плодни тела е по-скоро неопределена, по-късно е на йод. Няма особен вкус.

Спори Спорите са с размери 10–16 × 4–6 μm.

Местообитание Широколистни гори. Образува микориза с дъбове (Quercus), вероятно и с други широколистни дървета. Разпространен вид в Европа, но изглежда е по-чест на юг и отсъства в крайния север.

Сходни видове Възможно е да се сбърка със сходния вид Boletus depilatus (Габърова манатарка). Този вид се разпознава на терен по набръчканата повърхност на шапката и микоризата с габър (Carpinus) или воден габър (Ostrya). Винаги се налага изследване на кожицата на шапката за потвърждение на определението.

Автор на описанието Б. Асьов (на английски). Текста преведе П. Неделев. Оригиналната версия и допълнителни снимки може да намерите в сайта за манатаркови гъби boletales.com.

Коментар на manatarka.org Ядлива. (Източници: №1,5,7,9,10)

Сиво-жълта манатарка (Boletus impolitus). Шапката е суха и с вид на леко напрашена.

Сиво-жълта манатарка (Boletus impolitus). Порите са жълти, включително и при младите гъби.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сиво-жълта манатарка (Boletus impolitus). В основата на пънчето на развити плодни тела се усеща миризма на йод.

Сиво-жълта манатарка (Boletus impolitus). Месото не променя цвета си при разрязване.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 29 Септември, 2016 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>