Огнена манатарка

Огнени манатарки (Boletus luridus). Порите са оранжеви до яркочервени и посиняват при одраскване.

Boletus luridus Schaeff.
семейство Boletaceae (Манатаркови)

синоним Suillellus luridus (Schaeff.) Murrill

У нас Огнена манатарка.

По света Lurid bolete (английски), Bolet blafard (френски), Netzstieliger Hexen-Röhrling (немски), Дубовик оливково-бурый (руски).

Шапка Първоначално полусферична, по-късно изпъкнала до плоско-изпъкнала. Жълтеникава, жълта, маслиненозеленикаво-жълта, сивкаво-жълта, сивкаво-охрена, маслиненозеленикаво-сива, понякога с по-тъмни петна, жълта с розовеещи или месно оцветени площи или почти изцяло месно оцветена или червена. Повърхността посинява при одраскване. До 15 cm в диаметър.

Тръбички Първоначално лимоненожълти, после жълти с маслиненозелен тон, посиняват при нараняване. Порите са оранжеви, оранжево-червени или яркочеревни, понякога по-бледи към ръба на шапката, посиняват при одраскване.

Пънче Бухалковидно, издуто или цилиндрично, често вкореняващо се. В горната си част най-често кремаво или бледо до яркожълто, по-надолу – червено или бледовинено до винено с повече или по-малко развита оранжево-червена, червена или винено-червена мрежа. Повърхността посинява при допир.

Месо Първоначално лимоненожълто, по-късно белезникаво в шапката и лимоненожълто в пънчето, рядко изцяло мръснобелезникаво. В основата на пънчето тъмночервено, винено, червеникаво-лилаво или лилавеещо-кафяво. Бързо посинява при излагане на въздух. Месото под тръбичките е оранжево-червено, червено или винено. Миризмата е неопределена. Вкусът е кисел.

Спори С размери 10.5–15.5 × 4.5–7 μm.

Местообитание Широколистни, смесени и иглолистни гори, градини и паркове. Образува микориза с дъбове (Quercus), бук (Fagus), кестен (Castanea), габър (Carpinus), бреза (Betula), лешник (Corylus), воден габър (Ostrya), липа (Tilia), тополи (Populus), смърч (Picea), ела (Abies), борове (Pinus), хвойна (Juniperus), лавдан (Cystus) и хелиантемум (Helianthemum). В Европа широко разпространен и често срещан вид.

Сходни видове Boletus luridus се различава от всички други европейски манатарки поради виненото, червеното или оранжево-червеното месо под тръбичките, видно, когато те са отстранени. Сравнете по-обстойно с Boletus queletii, манатарка която има жълто месо под тръбичките и няма мрежа на пънчето.

Вариабилност Изключително вариабилна, поради което понякога се споменават няколко инфраспецифични таксона :

  • var. rubriceps (Maire) Singer – с изцяло червена шапка;
  • var. erythroteron (Bezdek) Pilát & Dermek – с черешовочервено месо;
  • f. lupinus Peltereau ex Gilb. – с яркожълта шапка, иначе оцветена като типичните форми;
  • f. primulicolor Simonini – с изцяло жълто плодно тяло, включително порите; вижте също Boletus gabretae.

Автор на описанието Б. Асьов (на английски). Текста преведе П. Неделев. Оригиналната версия и допълнителни снимки може да намерите в сайта за манатаркови гъби boletales.com.

Коментар на manatarka.org Условно ядлива гъба след продължително изваряване. Възможно е да предизвика стомашно-чревно разстройство при консумация в сурово състояние и в някои случаи и след кулинарна обработка и е препоръчително да се избягва. Възможно е отравяне при комбиниране с алкохол, подобно на Coprinus atramentarius (Сива копринка). (Източници: №1,2,5,6,7,8,9,10)

Галерия Разгледайте допълнителни снимки в галерията.

Огнена манатарка (Boletus luridus). Пънчето има червеникава мрежа.

Огнена манатарка (Boletus luridus) с шапка с различен цвят. Този вид показва големи вариации в оцветяването на шапката.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Огнени манатарки (Boletus luridus).

Огнена манатарка (Boletus luridus). Месото посинява при разрязване. В основата на пънчето цветът е винен.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Огнена манатарка (Boletus luridus).

Огнена манатарка (Boletus luridus). Месото под тръбичките е червеникаво.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Огнена манатарка (Boletus luridus). Шапката посинява при одраскване.

Червеностъблена манатарка (Boletus luridiformis) отляво, Огнена манатарка отдясно (Boletus luridus). Огнената манатарка се различава лесно поради наличието на мрежа върху пънчето.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 29 Септември, 2016 г.

Върни до горе

3 коментара Огнена манатарка

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>