Boletus xanthopus

Boletus xanthopus.

Boletus xanthopus Klofac & A. Urb.
семейство Boletaceae (Манатаркови)

синоними Boletus luridiformis var. discolor (Quél.) Krieglst., Neoboletus xanthopus (Klofac & A. Urb.) Klofac & A. Urb.

У нас Няма име.

Шапка Първоначално полусферична, по-късно изпъкнала до плоско-изпъкнала. Яркожълта, мръсножълта до жълто-оранжева, с по-тъмни, ръждиви или кафеникави петна. Повърхността е гладка. Посинява при одраскване. До 12 cm в диаметър.

Тръбички Лимоненожълти, посиняват при одраскване. Порите са червени или оранжеви до жълти близо до ръба на шапката, посиняват при одраскване.

Пънче Бухалковидно, понякога разширено като луковица или стесняващо се към основата. Бледожълто до жълто с разпръснати дребни, бледооранжеви, оранжеви или ръждиви гранули (зрънца), червеникаво-винено в основата. Повърхността посинява при одраскване.

Месо Лимонено или бледожълто, посинява при излагане на въздух. Няма особена миризма. Вкусът е леко кисел.

Спори Спорите са с размери 12–18.5 × 4–6.5 μm.

Местообитание Закътани широколистни гори. Образува микориза с дъбове (Quercus). Рядък вид в Европа, по-често срещан на юг.

Сходни видове Червеностъблената манатарка (Boletus luridiformis) има кафява, кадифена шапка и пънче покрито с множество яркочервени гранули. Сравнете също с Яркожълтата манатарка (Boletus pseudosulphureus), вид който има жълти, а не оранжеви или оранжево-червени, пори. Келетовата манатарка (Boletus queletii) също донякъде показва сходство, но се отличава ясно поради цвета, подобен на червено цвекло в основата на пънчето и различното съотношение между дължина и широчина на спорите.

*Тази страница съдържа данни и преведен текст от описанието на B. luridiformis var. discolor на Б. Асьов в сайта за манатаркови гъби boletales.com.

Коментар на manatarka.org Този вид е сравнително нов за науката и съответно не можем да сме сигурни за неговата ядливост. Не препоръчваме да се консумира. Близката Червеностъблена манатарка (Boletus luridiformis) е условно ядлива гъба.

Страницата подготви П. Неделев.

Boletus xanthopus. Порите са червени или оранжеви при младите гъби.

Boletus xanthopus. Месото посинява силно веднага след разреза.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boletus xanthopus. Пънчето е покрито с множество гранулки.

Boletus xanthopus. Порите често са по-светли по периферията.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boletus xanthopus.

Boletus xanthopus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boletus xanthopus.

Boletus xanthopus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boletus xanthopus, отляво, сравнен с Огнена манатарка (Boletus luridus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 4 Април, 2017 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>