Bovista aestivalis

Bovista aestivalis.

Bovista aestivalis (Bonord.) Demoulin
семейство Agaricaceae (Печуркови)

У нас Няма име.

По света Summer puffball (английски), Boviste d’été (френски), Heide-Bovist, Hain-Bovist (немски), Бовиста летняя (руски).

Спори Споровият прашец е маслиненокафяв до тъмнокафяв. Спорите са кълбовидни или слабо яйцевидни, с диаметър 3.5-4.5 μm, и почти гладка повърхност.

Местообитание В широколистни гори, по горските граници и също на открити места. Плододава върху гола почва на малки групи. Плодните тела остават прикрепени към почвата. Сезонът е от началото на лятото до есента. Видът вероятно е широко разпространен и често срещан, но не се забелязва лесно.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Bovista aestivalis е малка пърхутка с бели или сивкави крушовидни плодни тела с външна обливка от зрънца. За разлика от други видове Bovista, този вид притежава тесен слой субглеба, който е видим в основата при разрез.

В песъчливи местообитания може да се сбърка с Lycoperdon dermoxanthum. Плодните тела на този вид са оребрени в долната част на плодното тяло.

Bovista aestivalis.

Bovista aestivalis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovista aestivalis.

Bovista aestivalis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovista aestivalis.

Спори на Bovista aestivalis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 5 Декември, 2022 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>