Bovista furfuracea

Bovista furfuracea.

Bovista furfuracea Persoon
семейство Agaricaceae (Печуркови)

У нас Няма име.

Спори Споровият прашец е маслиненокафяв до кафяв. Спорите са кълбовидни, с диаметър 3.6-5.0 μm, и почти гладка повърхност.

Местообитание Сухи, открити места върху песъчлива почва. Плододава на малки групи. Плодните тела остават прикрепени към почвата. Сезонът е в края на лятото и през есента, но зрелите плодни тела стоят до зимата.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Bovista furfuracea се характеризира със ситни плодни тела (среден диаметър около 1 cm), липса на стерилна основа (субглеба) и наличие на мицелен шнур в основата, задържащ плодното тяло на място. Понеже има близки видове пърхутки растящи в подобни, пясъчни местообитания, е нужен преглед с микроскоп за точно определяне. Белезите на този вид са кълбовидни, почти гладки спори без стеригмални опашки, капилиций от тип Lycoperdon в центъра на глебата. Нишките на капилиция достигат дебелина от 6 μm и имат стени с множество малки пори.

Bovista pusilla образува плодни тела със същия размер. В основата се виждат мицелни нишки, но шнур не се оформя. Спорите имат дълги стеригмални опашки, а капилицият в централната част има нишки от интермедиерен тип, тоест съдържа частично тънките, цилиндрични нишки тип Lycoperdon и много дебелите и изтъняващи нишки от тип Bovista. Стените нямат пори.

Bovista aestivalis и Lycoperdon dermoxanthum имат по-едри плодни тела с тясна зона на субглеба в основата.

Bovista furfuracea.

Bovista furfuracea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovista furfuracea.

Bovista furfuracea. Зряла глеба.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спори на Bovista furfuracea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 10 Януари, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>