Оловносива пърхутка

Bovista plumbea.

Bovista plumbea Pers.
семейство Agaricaceae (Печуркови)

У нас Оловносива пърхутка, Сива пърхутка, Обикновена пърхутка.

По света Grey puffball (английски), Boviste plombé (френски), Bleigrauer Bovist (немски), Порховка свинцово-серая (руски).

Плодно тяло Кълбовидно. Състои се от двуслойна обвивка обгръщаща вътрешността. Външната обвивка (екзоперидий) е бяла мембрана с гладка или напукана повърхност, която под натиск лесно се отделя и разпуква на големи дялове. Вътрешната обвивка (ендоперидий) в началото е тънка, жилава мембрана с белезникав цвят. Вътрешността (глеба) е спорообразуващия слой на гъбата. Тя е бяла, мека и порьозна.

Външната обвивка постепенно изтънява, пожълтява и се разпада. След разпадането на външната обвивка, вътрешната обвивка става видима и постепенно се оцветява оловносива до сиво-кафява и изсъхва. В най-горната част се образува широк кръгъл или разкъсан отвор. С възрастта глебата придобива жълто-зеленикав цвят и накрая преминава в тъмнокафява прахообразна маса (спори).

Накрая плодното тяло изсъхва изцяло, отделя се от мицелните нишки придържащи го към почвата и започва да се търкаля свободно по земята.

Спори Споровият прашец е тъмнокафяв. Спорите са яйцевидни до почти кълбовидни, с размери 4.5-6.5 x 4.5-5.5, с финобрадавичеста или почти гладка повърхност и дълга, права опашка с дължина до 12 μm.

Местообитание Пасища, градини и други тревисти местности. Често покрай утъпкани пътеки и места откъдето преминава добитък. Плододава поединично или на групи от пролетта до есента. Широко разпространен вид в низини и планини.

Коментар Ядлива гъба, докато е млада и вътрешността е бяла. (Източници: №5,7,8,12)

Сходни видове Оловносивата пърхутка е често срещан вид, чийто плодни тела накрая стават сиво-кафяви и се търкалят свободно по земята. В много случаи различаването на отделни видове Bovista без анализ с микроскоп е трудно.

Bovista nigrescens (Яйцевидна пърхутка) достига по-едър размер (до 7-8 cm в диаметър) и расте в аналогични местообитания, но предимно в планините. При този вид вътрешната обвивка придобива кафяв или тъмнокафяв цвят като остарее. Споровата маса накрая е тъмнопурпурнокафява. Спорите са кълбовидни или почти кълбовидни и притежават по изразена орнаментация.

Текста подготви П. Неделев.

Bovista plumbea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 16 Януари, 2022 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>