Оловносива пърхутка

Bovista plumbea.

Bovista plumbea Pers.
семейство Agaricaceae (Печуркови)

У нас Оловносива пърхутка, Сива пърхутка, Обикновена пърхутка.

По света Grey puffball (английски), Boviste plombé (френски), Bleigrauer Bovist (немски), Порховка свинцово-серая (руски).

Плодно тяло Кълбовидно, с диаметър до 5 cm (най-често 1.5-4 cm). Състои се от двуслойна обвивка обгръщаща вътрешността. Външната обвивка (екзоперидий) е бяла мембрана с гладка или напукана повърхност, която под натиск лесно се отделя и разпуква на големи дялове. Вътрешната обвивка (ендоперидий) в началото е тънка, жилава мембрана с белезникав цвят. Вътрешността (глеба) е спорообразуващият слой на гъбата. Тя е бяла, мека и порьозна.

Външната обвивка постепенно изтънява, пожълтява и се разпада на едри късове. След разпадането на външната обвивка вътрешната обвивка става видима. Тя е оцветена оловносива до сиво-кафява и постепенно изсъхва. В най-горната част се образува широк, кръгъл или разкъсан отвор. С възрастта глебата придобива жълто-зеленикав цвят и накрая преминава в тъмнокафява прахообразна маса (спори).

Накрая плодното тяло изсъхва изцяло, отделя се от мицелните нишки придържащи го към почвата и започва да се търкаля свободно по земята.

Спори Споровият прашец е тъмнокафяв. Спорите са яйцевидни до почти кълбовидни, с размери 4.2-6.5 x 3.8-5.5 μm, с финобрадавичеста или почти гладка повърхност. Опашката при повечето спори е права и дълга, с дължина до 12 μm.

Местообитание Пасища, градини и други тревисти местности. Често покрай утъпкани пътеки и места, където пасе и преминава добитък. Плододава поединично или на групи от пролетта до есента. Широко разпространен вид в низини и планини.

Коментар Ядлива гъба, докато е млада и вътрешността е бяла. (Източници: №5,7,8,12)

Сходни видове Оловносивата пърхутка е често срещан вид, чийто плодни тела накрая стават сиво-кафяви и се търкалят свободно по земята. В много случаи различаването на отделни видове Bovista без анализ с микроскоп е трудно.

Bovista nigrescens (Яйцевидна пърхутка) достига по-едър размер (до 7-8 cm в диаметър) и расте в аналогични местообитания, но предимно в планините. При този вид вътрешната обвивка придобива кафяв или тъмнокафяв цвят като остарее.

Текста подготви П. Неделев.

Bovista plumbea.

Спори на Bovista plumbea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зрели Bovista plumbea.

Зрели Bovista plumbea, отдолу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 26 Май, 2022 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>