Bovista tomentosa

Bovista tomentosa.

Bovista tomentosa (Vittad.) De Toni
семейство Agaricaceae (Печуркови)

У нас Няма име.

По света Boviste tomenteux (френски), Filziger Bovist (немски).

Спори Споровият прашец е тъмнокафяв. Спорите са яйцевидни до почти кълбовидни, с размери 4.0-5.5 x 3.0-4.5 μm, с гладка или почти гладка повърхност и дълга, права опашка с дължина 8-13 μm.

Местообитание Сред мъхове и ниски треви на открито и под дървета. Предпочита сухи, каменисти места с тънка, варовита почва. Плододава поединично или на малки групи през лятото и есента. Зрелите плодни тела оцеляват до следващия сезон. Вероятно рядък вид.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Bovista tomentosa е слабо познат вид пърхутка с дребни плодни тела, които не се освобождават и търкалят при достигане на зрялост, а остават вкопани в земята. Зрялата вътрешна обвивка е кафява, меднокафява или с пурпурен оттенък и гладка. Отворът е малък и накъсан. За определяне е важна микроскопичната характеристика на зрялата глеба. Този вид притежава капилиций тип Bovista, тоест присъстват много дебели дебели нишки (до 20 μm) с разклонения и множество тънки нишки. Спорите са сравнително ситни и издължени и имат дълги опашки. Следват някои други видове от този род с опашати спори.

Bovista pusilla има дребни и нетъркалящи се плодни тела. Спорите са кълбовидни или почти кълбовидни и имат по-къси опашки. Капилицият е от тип Lycoperdon, тоест съставен от дълги, тънки и рядко разклонени нишки с почти еднаква дебелина. Автори интерпретират по различен начин вида с това име.

Bovista plumbea (Оловносива пърхутка) има по-едри плодни тела с характерен оловносив оттенък при пълна зрялост. Търкалят се след узряване. Спорите са по-едри.

Bovista nigrescens има по-едри плодни тела с тъмнокафява обвивка при пълна зрялост и широк, накъсан отвор. Търкалят се след узряване. Спорите са по-едри и по-кълбовидни.

Bovista graveolens наподобява B. nigrescens, но се отличава със спори със силно извити опашки.

Bovista hollosii е много рядък вид познат единствено от унгарските пясъчни степи. Плодните тела имат обгръщаща външна обвивка с включен пясък, която остава прикрепена като подложка към долната половина на плодното тяло. Наподобява тази при пърхутките от род Disciseda (Disciseda bovista, Disciseda candida), които обаче се преобръщат в хода на своето развитие.

Bovista tomentosa.

Bovista tomentosa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovista tomentosa.

Bovista tomentosa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovista tomentosa.

Bovista tomentosa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спори на Bovista tomentosa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 31 Октомври, 2022 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>