Bovista tomentosa

Bovista tomentosa.

Bovista tomentosa (Vittad.) De Toni
семейство Agaricaceae (Печуркови)

У нас Няма име.

По света Boviste tomenteux (френски), Filziger Bovist (немски).

Спори Споровият прашец е тъмнокафяв. Спорите са яйцевидни до почти кълбовидни, с размери 4.0-5.5 x 3.0-4.5 μm, с гладка или почти гладка повърхност и дълга, права опашка с дължина 8-13 μm.

Местообитание Сред мъхове и ниски треви на открито и под дървета. Предпочита сухи, каменисти места с тънка, варовита почва. Плододава поединично или на малки групи през лятото. Зрелите плодни тела оцеляват до следващия сезон. Вероятно рядък вид.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Bovista tomentosa е слабо познат вид пърхутка с дребни плодни тела, които не се освобождават и търкалят при достигане на зрялост, а остават вкопани в земята. Зрялата вътрешна обвивка е кафява, меднокафява или с пурпурен оттенък и гладка. Отворът е малък и накъсан. За определяне е важна микроскопичната харктеристика на зрялата глеба. Този вид притежава капилиций тип Bovista, тоест присъстват много дебели дебели нишки (до 20 μm) с разклонения и множество тънки нишки. Спорите са сравнително ситни и издължени и имат дълги опашки. Следват някои други видове от този род с опашати спори.

Bovista pusilla има дребни и нетъркалящи се плодни тела. Спорите са кълбовидни или почти кълбовидни и имат по-къси опашки. Капилицият е от тип Lycoperdon, тоест съставен от дълги, тънки и рядко разклонени нишки с почти еднаква дебелина. Автори интерпретират по различен начин вида с това име.

Bovista plumbea (Оловносива пърхутка) има по-едри плодни тела с характерен оловносив оттенък при пълна зрялост. Търкалят се след узряване. Спорите са по-едри.

Bovista nigrescens има по-едри плодни тела с тъмнокафява обвивка при пълна зрялост и широк, накъсан отвор. Търкалят се след узряване. Спорите са по-едри и по-кълбовидни.

Bovista graveolens наподобява B. nigrescens, но се отличава със спори със силно извити опашки.

Bovista hollosii е много рядък вид познат единствено от унгарските пясъчни степи. Плодните тела имат обгръщаща външна обвивка с включен пясък, която остава прикрепена като подложка към долната половина на плодното тяло. Наподобява тази при пърхутките от род Disciseda (Disciseda bovista, Disciseda candida), които обаче се преобръщат в хода на своето развитие.

Bovista tomentosa.

Bovista tomentosa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovista tomentosa.

Спори на Bovista tomentosa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 27 Май, 2022 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>