Bulgaria inquinans

Bulgaria inquinans.

Bulgaria inquinans (Pers.) Fr.
семейство Phacidiaceae

У нас Няма име.

По света Black bulgar (английски), Bulgarie salissante (френски), Gemeiner Schmutzbecherling (немски), Булгария пачкающая (руски).

Местообитание Върху повалени широколистни дървета в горите: често на дъб (Quercus), бук (Fagus), но и други. Дърветата обикновено са масивни и все още покрити с кора. Плододава на групи. Може да се открие целогодишно, но най-доброто време за наблюдение е през есента и началото на зимата. Видът е широко разпространен и добре познат в Европа и някои западни автори дори го смятат за често срещан в техните страни. У нас беше съобщен за първи път съвсем наскоро и вероятно не се намира толкова редовно.

М. Славова съобщава Bulgaria inquinans от Ловен парк в София, ноември 2019 г. и от Люлин планина, юни 2020 г.

Съобщение за откриването на вида в България: M. Slavova & B. Assyov. „A contribution to thе Bulgarian larger ascomycetes“ – Дванадесета научна конференция „Екологията – начин на мислене“, 1 ноември, 2020 г., Пловдив.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Характеристика на Bulgaria inquinans е отделянето на черни спори, нещо което може да се оцени дори при допир с пръст на черния химениален слой. Това не се случва при докосване на плодните тела на Exidia truncata и други Exidia.

Bulgaria inquinans.

Bulgaria inquinans.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria inquinans.

Bulgaria inquinans.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria inquinans.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 30 Май, 2021 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>